Main » CIKM » 2009 »

Proceedings of the First International CIKM Workshop on Cloud Data Management, CloudDB 2009, Hong Kong, China, November 2, 2009

Xiaofeng Meng, Haixun Wang, Ying Chen (Editors)


Anthology ID:
2009.cikm_workshop-2009clouddb
Year:
2009
Venue:
cikm_workshop
Publisher:
ACM
DBLP:
conf/cikm/2009clouddb
BibTeX:
Download

dblp
Proceedings of the First International CIKM Workshop on Cloud Data Management, CloudDB 2009, Hong Kong, China, November 2, 2009

doi dblp
Personalization as a service: the architecture and a case study
Hang Guo | Jidong Chen | Wentao Wu | Wei Wang

doi dblp
Query processing of massive trajectory data based on mapreduce
Qiang Ma | Bin Yang | Weining Qian | Aoying Zhou

doi dblp
An efficient multi-dimensional index for cloud data management
Xiangyu Zhang | Jing Ai | Zhongyuan Wang | Jiaheng Lu | Xiaofeng Meng

doi dblp
Packing the most onto your cloud
Ashraf Aboulnaga | Ziyu Wang | Zi Ye Zhang

doi dblp
Leveraging a scalable row store to build a distributed text index
Ning Li | Jun Rao | Eugene J. Shekita | Sandeep Tata

doi dblp
Hadoop high availability through metadata replication
Feng Wang | Jie Qiu | Jie Yang | Bo Dong | Xin Hui Li | Ying Li

doi dblp
How replicated data management in the cloud can benefit from a data grid protocol: the Re: GRIDiT Approach
Laura Cristiana Voicu | Heiko Schuldt

doi dblp
The design of distributed real-time video analytic system
Tao Yu | Baoyao Zhou | Qinghu Li | Rui Liu | Weihong Wang | Cheng Chang