Main » NTCIR » 2010 »

Proceedings of the 8th NTCIR Workshop Meeting on Evaluation of Information Access Technologies: Information Retrieval, Question Answering and Cross-Lingual Information Access, NTCIR-8, National Center of Sciences, Tokyo, Japan, June 15-18, 2010

Noriko Kando, Kazuaki Kishida, Miho Sugimoto (Editors)


Anthology ID:
2010.ntcir_workshop-2010
Year:
2010
Venue:
ntcir_workshop
Publisher:
National Institute of Informatics (NII)
URL:
http://research.nii.ac.jp/ntcir/workshop/OnlineProceedings8/NTCIR/
DBLP:
conf/ntcir/2010
BibTeX:
Download

dblp
Proceedings of the 8th NTCIR Workshop Meeting on Evaluation of Information Access Technologies: Information Retrieval, Question Answering and Cross-Lingual Information Access, NTCIR-8, National Center of Sciences, Tokyo, Japan, June 15-18, 2010

pdf dblp
Building Watson: A Grand Challenge in Automatic NL Question Answering
David A. Ferrucci | Koichi Takeda

pdf dblp
CLEF, CLEF 2010, and PROMISEs: Perspectives for the Cross-Language Evaluation Forum
Nicola Ferro

pdf dblp
ClueWeb09 and TREC Diversity
Charles L. A. Clarke

pdf dblp
Overview of the NTCIR-8 ACLIA Tasks: Advanced Cross-Lingual Information Access
Teruko Mitamura | Hideki Shima | Tetsuya Sakai | Noriko Kando | Tatsunori Mori | Koichi Takeda | Chin-Yew Lin | Ruihua Song | Chuan-Jie Lin | Cheng-Wei Lee

pdf dblp
An Open-domain Question Answering System for NTCIR-8 C-C Task
Guiping Zhang | Wubei Zhang | Yu Bai | Shengqiao Kang | Peiyan Wang

pdf dblp
WHU Question Answering System at NTCIR-8 ACLIA Task
Han Ren | Donghong Ji | Jing Wan

pdf dblp
Bootstrap Pattern Learning for Open-Domain CLQA
Hideki Shima | Teruko Mitamura

pdf dblp
APQA System for CCLQA
Song Liu | Xiaobo Feng | Fuji Ren

pdf dblp
Description of the NTOU Complex QA System
Chuan-Jie Lin | Yu-Min Kuo

pdf dblp
DLUT Question Answering System at NTCIR-8 CCLQA
Wei Wang | Degen Huang | Lishuang Li | Xiuying Li

pdf dblp
Overview of NTCIR-8 ACLIA IR4QA
Tetsuya Sakai | Hideki Shima | Noriko Kando | Ruihua Song | Chuan-Jie Lin | Teruko Mitamura | Miho Sugimoto | Cheng-Wei Lee

pdf dblp
IMU Experiment in IR4QA at NTCIR-8
Xiangdong Su | Xueliang Yan | Guanglai Gao | Hongxi Wei

pdf dblp
Query Expansion from Wikipedia and Topic Web Crawler on CLIR
Meng-Chun Lin | Min-Xiang Li | Chih-Chuan Hsu | Shih-Hung Wu

pdf dblp
KECIR: An Information Retrieval System for IR4QA Task
Dongfeng Cai | Shengqiao Kang | Yu Bai | Peiyan Wang

pdf dblp
The Effectiveness of Results Re-Ranking and Query Expansion in Cross-language Information Retrieval
Dong Zhou | Vincent Wade

pdf dblp
Wikipedia and Web document based Query Translation and Expansion for Cross-language IR
Ling-Xiang Tang | Andrew Trotman | Shlomo Geva | Yue Xu

pdf dblp
Logistic Regression for IR4QA
Ray R. Larson

pdf dblp
DCU's Experiments for the NTCIR-8 IR4QA Task
Jinming Min | Jie Jiang | Johannes Leveling | Gareth J. F. Jones | Andy Way

pdf dblp
Wikipedia Article Content Based Query Expansion in IR4QA System
Maofu Liu | Bin Zhou | Liwen Qi | Zilou Zhang

pdf dblp
DLUT IR4QA System in NTCIR-8
Degen Huang | Zezhong Li | Tian Yang

pdf dblp
Clustering and OCCC Approaches in Document Re-ranking
Chong Teng | Yanxiang He | Donghong Ji | Yixuan Geng | Zhewei Mai | Guimin Lin

pdf dblp
NTCIR-GeoTime Overview: Evaluating Geographic and Temporal Search
Fredric C. Gey | Ray R. Larson | Noriko Kando | Jorge Machado | Tetsuya Sakai

pdf dblp
On a Combination of Probabilistic and Boolean IR Models for GeoTime Task
Masaharu Yoshioka

pdf dblp
Experiments with Geo-Temporal Expressions Filtering and Query Expansion at Document and Phrase Context Resolution
Jorge Machado | José Borbinha | Bruno Martins

pdf dblp
A Method for GeoTime Information Retrieval based on Question Decomposition and Question Answering
Tatsunori Mori

pdf dblp
Experiments with Semantic-flavored Query Reformulation of Geo-Temporal Queries
Nuno Cardoso | Mário J. Silva

pdf dblp
Vocabulary-based Re-ranking for Geographic and Temporal Searching at NTCIR GeoTime Task
Kazuaki Kishida

pdf dblp
Geographic Information Retrieval Involving Temporal Components
Christopher G. Harris

pdf dblp
Text Retrieval Baseline for NTCIR-GeoTime
Ray R. Larson

pdf dblp
GEO-News: A Geo-Hierarchy based News Search and Extraction
C. Sudeep Reddy | Harshita Nanduri | P. D. S. R. Sandeep | Krishna Chaitanya | K. S. Rajan

pdf dblp
NTCIR-8 GeoTime at Osaka Kyoiku University: Hierarchical Index for Geographic Retrieval
Takashi Sato | Yuu Fukuzawa

pdf dblp
DCU at NTCIR-8 GeoTime
Zhengwei Qiu | Cathal Gurrin | Aiden R. Doherty | Alan F. Smeaton

pdf dblp
Overview of Multilingual Opinion Analysis Task at NTCIR-8: A Step Toward Cross Lingual Opinion Analysis
Yohei Seki | Lun-Wei Ku | Le Sun | Hsin-Hsi Chen | Noriko Kando

pdf dblp
Opinion Detection by Combining Machine Learning & Linguistic Tools
Olena Zubaryeva | Jacques Savoy

pdf dblp
PKUTM Experiments in NTCIR-8 MOAT Task
Chenfeng Wang | Tengfei Ma | Liqiang Guo | Xiaojun Wan | Jianwu Yang

pdf dblp
Supervised Approaches and Dependency Parsing for Chinese Opinion Analysis at NTCIR-8
Bin Lu | Benjamin K. Tsou | Tao Jiang

pdf dblp
The OpAL System at NTCIR 8 MOAT
Alexandra Balahur | Ester Boldrini | Andrés Montoyo | Patricio Martínez-Barco

pdf dblp
NECLC at Multilingual Opinion Analysis Task in NTCIR8
Bo Chen | Saike He

pdf dblp
Detecting Opinions and their Opinion Targets in NTCIR-8
Yoonjung Choi | Seongchan Kim | Sung-Hyon Myaeng

pdf dblp
Opinion Sentences Extraction and Polarity Classification Using Automatically Generated Templates
Wan-Chi Huang | Meng-Chun Lin | Shih-Hung Wu

pdf dblp
Opinion Analysis for NTCIR8 at POSTECH
Hun-Young Jung | Jungi Kim | Jong-Hyeok Lee

pdf dblp
Word Spaces as Input to Categorisation of Attitude
Jussi Karlgren

pdf dblp
Opinion Analysis Task of Simplified Chinese Monolingual at NTCIR-8
Yuan Kuang | Bo Zhang | Wenbin Pan | Yujie Zhang | Bin Zhang | Rongjun Li | Yu Mao | Yanquan Zhou

pdf dblp
Enhance Japanese Opinionated Sentence Identification Using Linguistic Features: Experiences of the IISR Group at NTCIR-8 MOAT Task
Guo-Hau Lai | Jyun-Wei Huang | Chia-Pei Gao | Richard Tzong-Han Tsai

pdf dblp
Incorporating Feature-based and Similarity-based Opinion Mining - CTL in NTCIR-8 MOAT
Ruifeng Xu | Chunyu Kit

pdf dblp
PolyU at MOAT in NTCIR-8
Wenping Zhang | Dehong Gao | Wenjie Li

pdf dblp
WIA-Opinmine System in NTCIR-8 MOAT Evaluation
Lanjun Zhou | Yunqing Xia | Binyang Li | Kam-Fai Wong

pdf dblp
Overview of the Patent Mining Task at the NTCIR-8 Workshop
Hidetsugu Nanba | Atsushi Fujii | Makoto Iwayama | Taiichi Hashimoto

pdf dblp
Multiple Strategies for NTCIR-8 Patent Mining at BCMI
Gang Jin | Qi Kong | Jian Zhang | Xiaolin Wang | Cong Hui | Hai Zhao | Bao-Liang Lu

pdf dblp
Automatic IPC Encoding and Novelty Tracking for Effective Patent Mining
Douglas Teodoro | Emilie Pasche | Dina Vishnyakova | Julien Gobeill | Patrick Ruch | Christian Lovis

pdf dblp
Feature-Rich Information Extraction for the Technical Trend-Map Creation
Risa Nishiyama | Yuta Tsuboi | Yuya Unno | Hironori Takeuchi

pdf dblp
Extracting Technology and Effect Entities in Patents and Research Papers
Jingjing Wang | Han Tong Loh | Wen Feng Lu

pdf dblp
IRNLP@KAIST in Subtask of Research Papers Classification in NTCIR-8
Bashar Al-Shboul | Sung-Hyon Myaeng

pdf dblp
A KNN Research Paper Classification Method Based on Shared Nearest Neighbor
Yun-lei Cai | Duo Ji | Dongfeng Cai

pdf dblp
Integrating CRF and Rule Method for Knowledge Extraction in Patent Mining Task at NTCIR-8
Jie Gui | Peng Li | Chengzhi Zhang | Ying Li | Zhaofeng Zhang

pdf dblp
NTCIR-8 Research Paper Classification Experiments at Hitachi
Hisao Mase | Makoto Iwayama

pdf dblp
An Information Extraction Method for Multiple Data Sources
Hironori Mizuguchi | Dai Kusui

pdf dblp
Hiroshima City University at NTCIR-8 Patent Mining Task
Hidetsugu Nanba | Tomoki Kondo | Toshiyuki Takezawa

pdf dblp
Experiments for NTCIR-8 Technical Trend Map Creation Subtask at Hitachi
Yusuke Sato | Makoto Iwayama

pdf dblp
NTCIR-8 Patent Mining Task at Toyohashi University of Technology
Yusuke Suzuki | Hirofumi Nonaka | Hiroki Sakaji | Akio Kobayashi | Hiroyuki Sakai | Shigeru Masuyama

pdf dblp
Overview of the Patent Translation Task at the NTCIR-8 Workshop
Atsushi Fujii | Masao Utiyama | Mikio Yamamoto | Takehito Utsuro | Terumasa Ehara | Hiroshi Echizen-ya | Sayori Shimohata

pdf dblp
MaTrEx: the DCU MT System for NTCIR-8
Tsuyoshi Okita | Jie Jiang | Rejwanul Haque | Hala Almaghout | Jinhua Du | Sudip Kumar Naskar | Andy Way

pdf dblp
Machine Translation for Patent Documents Combining Rule-based Translation and Statistical Post-editing
Terumasa Ehara

pdf dblp
System Description of NiCT SMT for NTCIR-8
Keiji Yasuda | Taro Watanabe | Masao Utiyama | Eiichiro Sumita

pdf dblp
Statistical Machine Translation Adding Rule-based Machine Translation
Jin'ichi Murakami | Masato Tokuhisa | Satoru Ikehara

pdf dblp
The POSTECH's Statistical Machine Translation Systems for the NTCIR-8 Patent Translation Task
Hwidong Na | Hankyoung Kim | Jong-Hyeok Lee

pdf dblp
Fully Syntactic EBMT System of KYOTO Team in NTCIR-8
Toshiaki Nakazawa | Sadao Kurohashi

pdf dblp
Analyzing Effects of Factored Translation Models in English to Japanese Statistical Machine Translation
Takahiro Oda | Tomoyosi Akiba

pdf dblp
Hiroshima City University at Evaluation Subtask in the NTCIR-8 Patent Translation Task
Hidetsugu Nanba | Kazuho Hirahara | Toshiyuki Takezawa

pdf dblp
Overview of the NTCIR-8 Community QA Pilot Task (Part I): The Test Collection and the Task
Daisuke Ishikawa | Tetsuya Sakai | Noriko Kando

pdf dblp
Overview of the NTCIR-8 Community QA Pilot Task (Part II): System Evaluation
Tetsuya Sakai | Daisuke Ishikawa | Noriko Kando

pdf dblp
Microsoft Research Asia with Redmond at the NTCIR-8 Community QA Pilot Task
Young-In Song | Jing Liu | Tetsuya Sakai | Xin-Jing Wang | Guwen Feng | Yunbo Cao | Hisami Suzuki | Chin-Yew Lin

pdf dblp
ASURA: A Best-Answer Estimation System for NTCIR-8 CQA Pilot Task
Daisuke Ishikawa

pdf dblp
Best-Answer Selection Using a Machine Learning Tool at NTCIR8 CQA Pilot Task
Kazuko Kuriyama

pdf dblp
E-Commerce Data through Rakuten Data Challenge
Masahiro Sanjo | Satoshi Sekine

pdf dblp
Overview of the Eighth NTCIR Workshop
Noriko Kando

pdf dblp
Preface of NTCIR-8