Main » WWWJ » 2015 »

2015 Volume 18 Issue 2


Anthology ID:
2015.wwwjournals_journal-ir0anthology0volumeA18A2
Year:
2015
BibTeX:
Download

doi dblp
An improved clustering ensemble method based link analysis
Zhifeng Hao | Li-Juan Wang | Ruichu Cai | Wen Wen

doi dblp
A neural network-based point registration method for 3D rigid face image
Junfen Chen | Iman Yi Liao | Bahari Belaton | Munir Zaman

doi dblp
Meme representations for game agents
Yoan Miche | Meng-Hiot Lim | Amaury Lendasse | Yew-Soon Ong

doi dblp
Collaborative work with linear classifier and extreme learning machine for fast text categorization
Wenbin Zheng | Hong Tang | Yuntao Qian

doi dblp
ELM-based name disambiguation in bibliography
Donghong Han | Siqi Liu | Yachao Hu | Bin Wang | Yongjiao Sun

doi dblp
ELM based approximate dynamic cycle matching for homogeneous symmetric Pub/Sub system
Botao Wang | Pingping Liu | Guoren Wang | Xiangguo Zhao

doi dblp
Fast T-overlap query algorithms using graphics processor units and its applications in web data query
Mengjuan Li | Lianying Jia | Jinguo You | Jianqing Xi | HaiFei Qin | Rui Zeng

doi dblp
Cross lingual opinion holder extraction based on multi-kernel SVMs and transfer learning
Ruifeng Xu | Lin Gui | Jun Xu | Qin Lu | Kam-Fai Wong

doi dblp
R3F: RDF triple filtering method for efficient SPARQL query processing
Kisung Kim | Bongki Moon | Hyoung-Joo Kim

doi dblp
Indexable online time series segmentation with error bound guarantee
Jianzhong Qi | Rui Zhang | Kotagiri Ramamohanarao | Hongzhi Wang | Zeyi Wen | Dan Wu

doi dblp
The SPARQL2XQuery interoperability framework - Utilizing Schema Mapping, Schema Transformation and Query Translation to Integrate XML and the Semantic Web
Nikos Bikakis | Chrisa Tsinaraki | Ioannis Stavrakantonakis | Nektarios Gioldasis | Stavros Christodoulakis