Main » TWEB » 2016 »

2016 Volume 10 Issue 1


Anthology ID:
2016.tweb_journal-ir0anthology0volumeA10A1
Year:
2016
BibTeX:
Download

doi dblp
Analysis and Solution of CSS-Sprite Packing Problem
Jakub Marszalkowski | Jan Mizgajski | Dariusz Mokwa | Maciej Drozdowski

doi dblp
Discovering Best Teams for Data Leak-Aware Crowdsourcing in Social Networks
Iheb Ben Amor | Salima Benbernou | Mourad Ouziri | Zaki Malik | Brahim Medjahed

doi dblp
Individual Judgments Versus Consensus: Estimating Query-URL Relevance
Hengjie Song | Yonghui Xu | Huaqing Min | Qingyao Wu | Wei Wei | Jianshu Weng | Xiaogang Han | Qiang Yang | Jialiang Shi | Jiaqian Gu | Chunyan Miao | Toyoaki Nishida

doi dblp
Detecting Spam and Promoting Campaigns in Twitter
Xianchao Zhang | Zhaoxing Li | Shaoping Zhu | Wenxin Liang

doi dblp
Flexible Construction of Executable Service Compositions from Reusable Semantic Knowledge
Rik Eshuis | Freddy Lécué | Nikolay Mehandjiev

doi dblp
W-tree: A Compact External Memory Representation for Webgraphs
Bruno Tenório Ávila | Rafael Dueire Lins

doi dblp
A Spatial-Temporal QoS Prediction Approach for Time-aware Web Service Recommendation
Xinyu Wang | Jianke Zhu | Zibin Zheng | Wenjie Song | Yuanhong Shen | Michael R. Lyu