Main » CCIR » 2017 »

Information Retrieval - 23rd China conference, CCIR 2017, Shanghai, China, July 13-14, 2017, Proceedings

Ji-Rong Wen, Jian-Yun Nie, Tong Ruan, Yiqun Liu, Tieyun Qian (Editors)


Anthology ID:
2017.ccir_conference-2017
Year:
2017
Venue:
ccir_conference
Publisher:
Springer
URL:
https://doi.org/10.1007/978-3-319-68699-8
DOI:
10.1007/978-3-319-68699-8
DBLP:
conf/ccir/2017
BibTeX:
Download

doi dblp
Information Retrieval - 23rd China conference, CCIR 2017, Shanghai, China, July 13-14, 2017, Proceedings

doi dblp
Neural or Statistical: An Empirical Study on Language Models for Chinese Input Recommendation on Mobile
Hainan Zhang | Yanyan Lan | Jiafeng Guo | Jun Xu | Xueqi Cheng

doi dblp
Dynamic-K Recommendation with Personalized Decision Boundary
Yan Gao | Jiafeng Guo | Yanyan Lan | Huaming Liao

doi dblp
The Impact of Profile Coherence on Recommendation Performance for Shared Accounts on Smart TVs
Tao Lian | Zhengxian Li | Zhumin Chen | Jun Ma

doi dblp
Academic Access Data Analysis for Literature Recommendation
Yixing Fan | Jiafeng Guo | Yanyan Lan | Jun Xu | Xueqi Cheng

doi dblp
Incorporating Position Bias into Click-Through Bipartite Graph
Rongjie Cai | Cheng Luo | Yiqun Liu | Shaoping Ma | Min Zhang

doi dblp
A Study of User Image Search Behavior Based on Log Analysis
Zhijing Wu | Xiaohui Xie | Yiqun Liu | Min Zhang | Shaoping Ma

doi dblp
User Preference Prediction in Mobile Search
Mengyang Liu | Cheng Luo | Yiqun Liu | Min Zhang | Shaoping Ma

doi dblp
How Users Select Query Suggestions Under Different Satisfaction States?
Zhenguo Shang | Jingfei Li | Peng Zhang | Dawei Song | Benyou Wang

doi dblp
Tripartite-Replicated Softmax Model for Document Representations
Bo Xu | Hongfei Lin | Lin Wang | Yuan Lin | Kan Xu | Xiaocong Wei | Dong Huang

doi dblp
A Normalized Framework Based on Multiple Relationships for Document Re-ranking
Wenyu Zhao | Dong Zhou

doi dblp
Constructing Semantic Hierarchies via Fusion Learning Architecture
Tianwen Jiang | Ming Liu | Bing Qin | Ting Liu

doi dblp
Jointly Learning Bilingual Sentiment and Semantic Representations for Cross-Language Sentiment Classification
Huiwei Zhou | Yunlong Yang | Zhuang Liu | Yingyu Lin | Pengfei Zhu | Degen Huang

doi dblp
Stacked Learning for Implicit Discourse Relation Recognition
Yang Xu | Huibin Ruan | Yu Hong

doi dblp
Network Structural Balance Analysis for Sina Microblog Based on Particle Swarm Optimization Algorithm
Xia Fu | Yajun Du | Yongtao Ye

doi dblp
Vision Saliency Feature Extraction Based on Multi-scale Tensor Region Covariance
Shimin Wang | Mingwen Wang | Jihua Ye | Anquan Jie

doi dblp
Combining Large-Scale Unlabeled Corpus and Lexicon for Chinese Polysemous Word Similarity Computation
Huiwei Zhou | Chen Jia | Yunlong Yang | Shixian Ning | Yingyu Lin | Degen Huang

doi dblp
Latent Dirichlet Allocation Based Image Retrieval
Jing Hao | Hongxi Wei

doi dblp
Leveraging External Knowledge to Enhance Query Model for Event Query
Pengming Wang | Peng Li | Rui Li | Bin Wang

doi dblp
Musical Query-by-Semantic-Description Based on Convolutional Neural Network
Jing Qin | Hongfei Lin | Dongyu Zhang | Shaowu Zhang | Xiaocong Wei

doi dblp
A Feature Extraction and Expansion-Based Approach for Question Target Identification and Classification
Wenxiu Xie | Dongfa Gao | Tianyong Hao

doi dblp
Combine Non-text Features with Deep Learning Structures Based on Attention-LSTM for Answer Selection
Chang'e Jia | Chengjie Sun | Bingquan Liu | Lei Lin