Main » CIKM » 2017 »

Proceedings of the 2017 ACM on Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2017, Singapore, November 06 - 10, 2017

Ee-Peng Lim, Marianne Winslett, Mark Sanderson, Ada Wai-Chee Fu, Jimeng Sun, J. Shane Culpepper, Eric Lo, Joyce C. Ho, Debora Donato, Rakesh Agrawal, Yu Zheng, Carlos Castillo, Aixin Sun, Vincent S. Tseng, Chenliang Li (Editors)


Anthology ID:
2017.cikm_conference-2017
Year:
2017
Venue:
cikm_conference
Publisher:
ACM
URL:
http://dl.acm.org/citation.cfm?id=3132847
DBLP:
conf/cikm/2017
BibTeX:
Download

dblp
Proceedings of the 2017 ACM on Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2017, Singapore, November 06 - 10, 2017

doi dblp
Machine Learning @ Amazon
Rajeev Rastogi

doi dblp
Deception Detection: When Computers Become Better than Humans
Rada Mihalcea

doi dblp
When Deep Learning Meets Transfer Learning
Qiang Yang

doi dblp
A Hyper-connected World
K. Ananth Krishnan

doi dblp
Jointly Modeling Static Visual Appearance and Temporal Pattern for Unsupervised Video Hashing
Chao Li | Yang Yang | Jiewei Cao | Zi Huang

doi dblp
Construction of a National Scale ENF Map using Online Multimedia Data
Hyunsoo Kim | Youngbae Jeon | Ji Won Yoon

doi dblp
Dual Learning for Cross-domain Image Captioning
Wei Zhao | Wei Xu | Min Yang | Jianbo Ye | Zhou Zhao | Yabing Feng | Yu Qiao

doi dblp
A New Approach to Compute CNNs for Extremely Large Images
Sai Wu | Mengdan Zhang | Gang Chen | Ke Chen

doi dblp
Active Sampling for Large-scale Information Retrieval Evaluation
Dan Li | Evangelos Kanoulas

doi dblp
Intent Based Relevance Estimation from Click Logs
Prakash Mandayam Comar | Srinivasan H. Sengamedu

doi dblp
A Comparison of Nuggets and Clusters for Evaluating Timeline Summaries
Gaurav Baruah | Richard McCreadie | Jimmy Lin

doi dblp
Sensitive and Scalable Online Evaluation with Theoretical Guarantees
Harrie Oosterhuis | Maarten de Rijke

doi dblp
Users Are Known by the Company They Keep: Topic Models for Viewpoint Discovery in Social Networks
Thibaut Thonet | Guillaume Cabanac | Mohand Boughanem | Karen Pinel-Sauvagnat

doi dblp
Aspect-level Sentiment Classification with HEAT (HiErarchical ATtention) Network
Jiajun Cheng | Shenglin Zhao | Jiani Zhang | Irwin King | Xin Zhang | Hui Wang

doi dblp
Dyadic Memory Networks for Aspect-based Sentiment Analysis
Yi Tay | Luu Anh Tuan | Siu Cheung Hui

doi dblp
Modeling Language Discrepancy for Cross-Lingual Sentiment Analysis
Qiang Chen | Chenliang Li | Wenjie Li

doi dblp
Multi-view Clustering with Graph Embedding for Connectome Analysis
Guixiang Ma | Lifang He | Chun-Ta Lu | Weixiang Shao | Philip S. Yu | Alex D. Leow | Ann B. Ragin

doi dblp
Attributed Signed Network Embedding
Suhang Wang | Charu C. Aggarwal | Jiliang Tang | Huan Liu

doi dblp
Enhancing the Network Embedding Quality with Structural Similarity
Tianshu Lyu | Yuan Zhang | Yan Zhang

doi dblp
On Embedding Uncertain Graphs
Jiafeng Hu | Reynold Cheng | Zhipeng Huang | Yixiang Fang | Siqiang Luo

doi dblp
A Large Scale Prediction Engine for App Install Clicks and Conversions
Narayan Bhamidipati | Ravi Kant | Shaunak Mishra

doi dblp
Building Natural Language Interfaces to Web APIs
Yu Su | Ahmed Hassan Awadallah | Madian Khabsa | Patrick Pantel | Michael Gamon | Mark J. Encarnación

doi dblp
UFeed: Refining Web Data Integration Based on User Feedback
Ahmed El-Roby | Ashraf Aboulnaga

doi dblp
Extracting Records from the Web Using a Signal Processing Approach
Roberto Panerai Velloso | Carina F. Dorneles

doi dblp
A Scalable Graph-Coarsening Based Index for Dynamic Graph Databases
Akshay Kansal | Francesca Spezzano

doi dblp
Natural Language Question/Answering: Let Users Talk With The Knowledge Graph
Weiguo Zheng | Hong Cheng | Lei Zou | Jeffrey Xu Yu | Kangfei Zhao

doi dblp
Keyword Search on RDF Graphs - A Query Graph Assembly Approach
Shuo Han | Lei Zou | Jeffrey Xu Yu | Dongyan Zhao

doi dblp
Region Representation Learning via Mobility Flow
Hongjian Wang | Zhenhui Li

doi dblp
Learning Visual Features from Snapshots for Web Search
Yixing Fan | Jiafeng Guo | Yanyan Lan | Jun Xu | Liang Pang | Xueqi Cheng

doi dblp
DeepRank: A New Deep Architecture for Relevance Ranking in Information Retrieval
Liang Pang | Yanyan Lan | Jiafeng Guo | Jun Xu | Jingfang Xu | Xueqi Cheng

doi dblp
Learning to Un-Rank: Quantifying Search Exposure for Users in Online Communities
Asia J. Biega | Azin Ghazimatin | Hakan Ferhatosmanoglu | Krishna P. Gummadi | Gerhard Weikum

doi dblp
Balancing Speed and Quality in Online Learning to Rank for Information Retrieval
Harrie Oosterhuis | Maarten de Rijke

doi dblp
Crowd-enabled Pareto-Optimal Objects Finding Employing Multi-Pairwise-Comparison Questions
Chang Liu | Yinan Zhang | Lei Liu | Lizhen Cui | Dong Yuan | Chunyan Miao

doi dblp
Destination-aware Task Assignment in Spatial Crowdsourcing
Yan Zhao | Yang Li | Yu Wang | Han Su | Kai Zheng

doi dblp
Crowdsourced Selection on Multi-Attribute Data
Xueping Weng | Guoliang Li | Huiqi Hu | Jianhua Feng

doi dblp
Select Your Questions Wisely: For Entity Resolution With Crowd Errors
Vijaya Krishna Yalavarthi | Xiangyu Ke | Arijit Khan

doi dblp
Reply With: Proactive Recommendation of Email Attachments
Christophe Van Gysel | Bhaskar Mitra | Matteo Venanzi | Roy Rosemarin | Grzegorz Kukla | Piotr Grudzien | Nicola Cancedda

doi dblp
Learning and Transferring Social and Item Visibilities for Personalized Recommendation
Xiao Lin | Min Zhang | Yongfeng Zhang | Yiqun Liu | Shaoping Ma

doi dblp
Joint Topic-Semantic-aware Social Recommendation for Online Voting
Hongwei Wang | Jia Wang | Miao Zhao | Jiannong Cao | Minyi Guo

doi dblp
Interactive Social Recommendation
Xin Wang | Steven C. H. Hoi | Chenghao Liu | Martin Ester

doi dblp
From Properties to Links: Deep Network Embedding on Incomplete Graphs
Dejian Yang | Senzhang Wang | Chaozhuo Li | Xiaoming Zhang | Zhoujun Li

doi dblp
Learning Community Embedding with Community Detection and Node Embedding on Graphs
Sandro Cavallari | Vincent W. Zheng | Hongyun Cai | Kevin Chen-Chuan Chang | Erik Cambria

doi dblp
Attributed Network Embedding for Learning in a Dynamic Environment
Jundong Li | Harsh Dani | Xia Hu | Jiliang Tang | Yi Chang | Huan Liu

doi dblp
Learning Node Embeddings in Interaction Graphs
Yao Zhang | Yun Xiong | Xiangnan Kong | Yangyong Zhu

doi dblp
Efficient Computation of Subspace Skyline over Categorical Domains
Md Farhadur Rahman | Abolfazl Asudeh | Nick Koudas | Gautam Das

doi dblp
Fast Algorithms for Pareto Optimal Group-based Skyline
Wenhui Yu | Zheng Qin | Jinfei Liu | Li Xiong | Xu Chen | Huidi Zhang

doi dblp
Probabilistic Skyline on Incomplete Data
Kaiqi Zhang | Hong Gao | Xixian Han | Zhipeng Cai | Jianzhong Li

doi dblp
Communication-Efficient Distributed Skyline Computation
Haoyu Zhang | Qin Zhang

doi dblp
Bringing Salary Transparency to the World: Computing Robust Compensation Insights via LinkedIn Salary
Krishnaram Kenthapadi | Stuart Ambler | Liang Zhang | Deepak Agarwal

doi dblp
Efficient Document Filtering Using Vector Space Topic Expansion and Pattern-Mining: The Case of Event Detection in Microposts
Julia Proskurnia | Ruslan Mavlyutov | Carlos Castillo | Karl Aberer | Philippe Cudré-Mauroux

doi dblp
LARM: A Lifetime Aware Regression Model for Predicting YouTube Video Popularity
Changsha Ma | Zhisheng Yan | Chang Wen Chen

doi dblp
Modeling Affinity based Popularity Dynamics
Minkyoung Kim | Daniel A. McFarland | Jure Leskovec

doi dblp
Scenic Routes Now: Efficiently Solving the Time-Dependent Arc Orienteering Problem
Ying Lu | Gregor Jossé | Tobias Emrich | Ugur Demiryurek | Matthias Renz | Cyrus Shahabi | Matthias Schubert

doi dblp
Modeling Temporal-Spatial Correlations for Crime Prediction
Xiangyu Zhao | Jiliang Tang

doi dblp
Spatiotemporal Event Forecasting from Incomplete Hyper-local Price Data
Xuchao Zhang | Liang Zhao | Arnold P. Boedihardjo | Chang-Tien Lu | Naren Ramakrishnan

doi dblp
Exploiting Spatio-Temporal User Behaviors for User Linkage
Wei Chen | Hongzhi Yin | Weiqing Wang | Lei Zhao | Wen Hua | Xiaofang Zhou

doi dblp
Similarity-based Distant Supervision for Definition Retrieval
Jiepu Jiang | James Allan

doi dblp
Hybrid BiLSTM-Siamese network for FAQ Assistance
Prerna Khurana | Puneet Agarwal | Gautam Shroff | Lovekesh Vig | Ashwin Srinivasan

doi dblp
Regularized and Retrofitted models for Learning Sentence Representation with Context
Tanay Kumar Saha | Shafiq R. Joty | Naeemul Hassan | Mohammad Al Hasan

doi dblp
Talking to Your TV: Context-Aware Voice Search with Hierarchical Recurrent Neural Networks
Jinfeng Rao | Ferhan Türe | Hua He | Oliver Jojic | Jimmy Lin

doi dblp
GPU-Accelerated Graph Clustering via Parallel Label Propagation
Yusuke Kozawa | Toshiyuki Amagasa | Hiroyuki Kitagawa

doi dblp
Temporally Like-minded User Community Identification through Neural Embeddings
Hossein Fani | Ebrahim Bagheri | Weichang Du

doi dblp
Community-Based Network Alignment for Large Attributed Network
Zheng Chen | Xinli Yu | Bo Song | Jianliang Gao | Xiaohua Hu | Wei-Shih Yang

doi dblp
A Non-negative Symmetric Encoder-Decoder Approach for Community Detection
Bing-Jie Sun | Huawei Shen | Jinhua Gao | Wentao Ouyang | Xueqi Cheng

doi dblp
Fast Word Recognition for Noise channel-based Models in Scenarios with Noise Specific Domain Knowledge
Marco Cristo | Raíza Hanada | André Luiz da Costa Carvalho | Fernando Anglada Lores | Maria da Graça Campos Pimentel

doi dblp
Detecting Multiple Periods and Periodic Patterns in Event Time Sequences
Quan Yuan | Jingbo Shang | Xin Cao | Chao Zhang | Xinhe Geng | Jiawei Han

doi dblp
Finding Periodic Discrete Events in Noisy Streams
Abhirup Ghosh | Christopher Lucas | Rik Sarkar

doi dblp
Fast and Accurate Time Series Classification with WEASEL
Patrick Schäfer | Ulf Leser

doi dblp
QLever: A Query Engine for Efficient SPARQL+Text Search
Hannah Bast | Björn Buchhold

doi dblp
A Study of Main-Memory Hash Joins on Many-core Processor: A Case with Intel Knights Landing Architecture
Xuntao Cheng | Bingsheng He | Xiaoli Du | Chiew Tong Lau

doi dblp
PQBF: I/O-Efficient Approximate Nearest Neighbor Search by Product Quantization
Yingfan Liu | Hong Cheng | Jiangtao Cui

doi dblp
ANS-Based Index Compression
Alistair Moffat | Matthias Petri

doi dblp
Covering the Optimal Time Window Over Temporal Data
Bin Cao | Chenyu Hou | Jing Fan

doi dblp
Scaling Probabilistic Temporal Query Evaluation
Melisachew Wudage Chekol

doi dblp
Efficient Discovery of Abnormal Event Sequences in Enterprise Security Systems
Boxiang Dong | Zhengzhang Chen | Wendy Hui Wang | Lu-An Tang | Kai Zhang | Ying Lin | Zhichun Li | Haifeng Chen

doi dblp
Temporal Analog Retrieval using Transformation over Dual Hierarchical Structures
Yating Zhang | Adam Jatowt | Katsumi Tanaka

doi dblp
Does That Mean You're Happy?: RNN-based Modeling of User Interaction Sequences to Detect Good Abandonment
Kyle Williams | Imed Zitouni

doi dblp
Deep Sequential Models for Task Satisfaction Prediction
Rishabh Mehrotra | Ahmed Hassan Awadallah | Milad Shokouhi | Emine Yilmaz | Imed Zitouni | Ahmed El Kholy | Madian Khabsa

doi dblp
Adaptive Persistence for Search Effectiveness Measures
Jiepu Jiang | James Allan

doi dblp
Beyond Success Rate: Utility as a Search Quality Metric for Online Experiments
Widad Machmouchi | Ahmed Hassan Awadallah | Imed Zitouni | Georg Buscher

doi dblp
Linking News across Multiple Streams for Timeliness Analysis
Ida Mele | Seyed Ali Bahrainian | Fabio Crestani

doi dblp
Growing Story Forest Online from Massive Breaking News
Bang Liu | Di Niu | Kunfeng Lai | Linglong Kong | Yu Xu

doi dblp
iFACT: An Interactive Framework to Assess Claims from Tweets
Wee-Yong Lim | Mong-Li Lee | Wynne Hsu

doi dblp
CSI: A Hybrid Deep Model for Fake News Detection
Natali Ruchansky | Sungyong Seo | Yan Liu

doi dblp
Selective Value Coupling Learning for Detecting Outliers in High-Dimensional Categorical Data
Guansong Pang | Hongzuo Xu | Longbing Cao | Wentao Zhao

doi dblp
Outlier Detection in Sparse Data with Factorization Machines
Mengxiao Zhu | Charu C. Aggarwal | Shuai Ma | Hui Zhang | Jinpeng Huai

doi dblp
Anomaly Detection in Dynamic Networks using Multi-view Time-Series Hypersphere Learning
Xian Teng | Yu-Ru Lin | Xidao Wen

doi dblp
A Fast Trajectory Outlier Detection Approach via Driving Behavior Modeling
Hao Wu | Weiwei Sun | Baihua Zheng

doi dblp
BL-ECD: Broad Learning based Enterprise Community Detection via Hierarchical Structure Fusion
Jiawei Zhang | Limeng Cui | Philip S. Yu | Yuanhua Lv

doi dblp
Highly Efficient Mining of Overlapping Clusters in Signed Weighted Networks
Tuan-Anh Hoang | Ee-Peng Lim

doi dblp
To Be Connected, or Not to Be Connected: That is the Minimum Inefficiency Subgraph Problem
Natali Ruchansky | Francesco Bonchi | David García-Soriano | Francesco Gullo | Nicolas Kourtellis

doi dblp
MGAE: Marginalized Graph Autoencoder for Graph Clustering
Chun Wang | Shirui Pan | Guodong Long | Xingquan Zhu | Jing Jiang

doi dblp
BoostVHT: Boosting Distributed Streaming Decision Trees
Theodore Vasiloudis | Foteini Beligianni | Gianmarco De Francisci Morales

doi dblp
Stream Aggregation Through Order Sampling
Nick G. Duffield | Yunhong Xu | Liangzhen Xia | Nesreen K. Ahmed | Minlan Yu

doi dblp
FUSION: An Online Method for Multistream Classification
Ahsanul Haque | Zhuoyi Wang | Swarup Chandra | Bo Dong | Latifur Khan | Kevin W. Hamlen

doi dblp
Maintaining Densest Subsets Efficiently in Evolving Hypergraphs
Shuguang Hu | Xiaowei Wu | T.-H. Hubert Chan

doi dblp
Coupled Sparse Matrix Factorization for Response Time Prediction in Logistics Services
Yuqi Wang | Jiannong Cao | Lifang He | Wengen Li | Lichao Sun | Philip S. Yu

doi dblp
Tensor Rank Estimation and Completion via CP-based Nuclear Norm
Qiquan Shi | Haiping Lu | Yiu-ming Cheung

doi dblp
Smart Infrastructure Maintenance Using Incremental Tensor Analysis: Extended Abstract
Nguyen Lu Dang Khoa | Ali Anaissi | Yang Wang

doi dblp
Collaborative Filtering as a Case-Study for Model Parallelism on Bulk Synchronous Systems
Ariyam Das | Ishan Upadhyaya | Xiangrui Meng | Ameet Talwalkar

doi dblp
Modeling Student Learning Styles in MOOCs
Yuling Shi | Zhiyong Peng | Hongning Wang

doi dblp
Tracking Knowledge Proficiency of Students with Educational Priors
Yuying Chen | Qi Liu | Zhenya Huang | Le Wu | Enhong Chen | Run-ze Wu | Yu Su | Guoping Hu

doi dblp
Spreadsheet Property Detection With Rule-assisted Active Learning
Zhe Chen | Sasha Dadiomov | Richard Wesley | Gang Xiao | Daniel Cory | Michael J. Cafarella | Jock D. Mackinlay

doi dblp
Learning Knowledge Embeddings by Combining Limit-based Scoring Loss
Xiaofei Zhou | Qiannan Zhu | Ping Liu | Li Guo

doi dblp
Length Adaptive Recurrent Model for Text Classification
Zhengjie Huang | Zi Ye | Shuangyin Li | Rong Pan

doi dblp
Multi-Task Neural Network for Non-discrete Attribute Prediction in Knowledge Graphs
Yi Tay | Luu Anh Tuan | Minh C. Phan | Siu Cheung Hui

doi dblp
Movie Fill in the Blank with Adaptive Temporal Attention and Description Update
Jie Chen | Jie Shao | Fumin Shen | Chengkun He | Lianli Gao | Heng Tao Shen

doi dblp
Crowdsourcing Cybersecurity: Cyber Attack Detection using Social Media
Rupinder Paul Khandpur | Taoran Ji | Steve T. K. Jan | Gang Wang | Chang-Tien Lu | Naren Ramakrishnan

doi dblp
Budgeted Task Scheduling for Crowdsourced Knowledge Acquisition
Tao Han | Hailong Sun | Yangqiu Song | Zizhe Wang | Xudong Liu

doi dblp
Hyper Questions: Unsupervised Targeting of a Few Experts in Crowdsourcing
Jiyi Li | Yukino Baba | Hisashi Kashima

doi dblp
Modeling Menu Bundle Designs of Crowdfunding Projects
Yusan Lin | Peifeng Yin | Wang-Chien Lee

doi dblp
Forecasting Ad-Impressions on Online Retail Websites using Non-homogeneous Hawkes Processes
Krunal Parmar | Samuel Bushi | Sourangshu Bhattacharya | Surender Kumar

doi dblp
Volume Ranking and Sequential Selection in Programmatic Display Advertising
Yuxuan Song | Kan Ren | Han Cai | Weinan Zhang | Yong Yu

doi dblp
On Migratory Behavior in Video Consumption
Huan Yan | Tzu-Heng Lin | Gang Wang | Yong Li | Haitao Zheng | Depeng Jin | Ben Y. Zhao

doi dblp
FM-Hawkes: A Hawkes Process Based Approach for Modeling Online Activity Correlations
Sha Li | Xiaofeng Gao | Weiming Bao | Guihai Chen

doi dblp
Deep Learning Based Forecasting of Critical Infrastructure Data
Zahra Zohrevand | Uwe Glässer | Mohammad A. Tayebi | Hamed Yaghoubi Shahir | Mehdi Shirmaleki | Amir Yaghoubi Shahir

doi dblp
Augmented Variational Autoencoders for Collaborative Filtering with Auxiliary Information
Wonsung Lee | Kyungwoo Song | Il-Chul Moon

doi dblp
DeepHawkes: Bridging the Gap between Prediction and Understanding of Information Cascades
Qi Cao | Huawei Shen | Keting Cen | Wentao Ouyang | Xueqi Cheng

doi dblp
CNN-IETS: A CNN-based Probabilistic Approach for Information Extraction by Text Segmentation
Meng Hu | Zhixu Li | Yongxin Shen | An Liu | Guanfeng Liu | Kai Zheng | Lei Zhao

doi dblp
A Personalized Predictive Framework for Multivariate Clinical Time Series via Adaptive Model Selection
Zitao Liu | Milos Hauskrecht

doi dblp
DiagTree: Diagnostic Tree for Differential Diagnosis
Yejin Kim | Jingyun Choi | Yosep Chong | Xiaoqian Jiang | Hwanjo Yu

doi dblp
Fine-grained Patient Similarity Measuring using Deep Metric Learning
Jiazhi Ni | Jie Liu | Chenxin Zhang | Dan Ye | Zhirou Ma

doi dblp
Differentially Private Regression for Discrete-Time Survival Analysis
Thông T. Nguyên | Siu Cheung Hui

doi dblp
From Fingerprint to Footprint: Revealing Physical World Privacy Leakage by Cyberspace Cookie Logs
Huandong Wang | Chen Gao | Yong Li | Zhi-Li Zhang | Depeng Jin

doi dblp
Privacy-Preserving Collaborative Deep Learning with Application to Human Activity Recognition
Lingjuan Lyu | Xuanli He | Yee Wei Law | Marimuthu Palaniswami

doi dblp
Privacy Aware Temporal Profiling of Emails in Distributed Setup
Sutapa Mondal | Manish Shukla | Sachin Lodha

doi dblp
Name Disambiguation in Anonymized Graphs using Network Embedding
Baichuan Zhang | Mohammad Al Hasan

doi dblp
Weakly-Guided User Stance Prediction via Joint Modeling of Content and Social Interaction
Rui Dong | Yizhou Sun | Lu Wang | Yupeng Gu | Yuan Zhong

doi dblp
Social Media for Opioid Addiction Epidemiology: Automatic Detection of Opioid Addicts from Twitter and Case Studies
Yujie Fan | Yiming Zhang | Yanfang Ye | Xin Li | Wanhong Zheng

doi dblp
Understanding and Predicting Weight Loss with Mobile Social Networking Data
Zhiwei Wang | Tyler Derr | Dawei Yin | Jiliang Tang

doi dblp
Tweet Geolocation: Leveraging Location, User and Peer Signals
Wen-Haw Chong | Ee-Peng Lim

doi dblp
A Two-step Information Accumulation Strategy for Learning from Highly Imbalanced Data
Bin Liu | Min Zhang | Weizhi Ma | Xin Li | Yiqun Liu | Shaoping Ma

doi dblp
Understanding Database Performance Inefficiencies in Real-world Web Applications
Cong Yan | Alvin Cheung | Junwen Yang | Shan Lu

doi dblp
Data Driven Chiller Plant Energy Optimization with Domain Knowledge
Hoang Dung Vu | Kok-Soon Chai | Bryan D. Keating | Nurislam Tursynbek | Boyan Xu | Kaige Yang | Xiaoyan Yang | Zhenjie Zhang

doi dblp
Partitioning Orders in Online Shopping Services
Sreenivas Gollapudi | Ravi Kumar | Debmalya Panigrahi | Rina Panigrahy

doi dblp
Taxonomy Induction Using Hypernym Subsequences
Amit Gupta | Rémi Lebret | Hamza Harkous | Karl Aberer

doi dblp
Unsupervised Concept Categorization and Extraction from Scientific Document Titles
Adit Krishnan | Aravind Sankar | Shi Zhi | Jiawei Han

doi dblp
MIKE: Keyphrase Extraction by Integrating Multidimensional Information
Yuxiang Zhang | Yaocheng Chang | Xiaoqing Liu | Sujatha Das Gollapalli | Xiaoli Li | Chunjing Xiao

doi dblp
QALink: Enriching Text Documents with Relevant Q&A Site Contents
Yixuan Tang | Weilong Huang | Qi Liu | Anthony K. H. Tung | Xiaoli Wang | Jisong Yang | Beibei Zhang

doi dblp
Sequence Modeling with Hierarchical Deep Generative Models with Dual Memory
Yanan Zheng | Lijie Wen | Jianmin Wang | Jun Yan | Lei Ji

doi dblp
Active Learning for Large-Scale Entity Resolution
Kun Qian | Lucian Popa | Prithviraj Sen

doi dblp
Indexable Bayesian Personalized Ranking for Efficient Top-k Recommendation
Dung D. Le | Hady W. Lauw

doi dblp
Latency Reduction via Decision Tree Based Query Construction
Aman Grover | Dhruv Arya | Ganesh Venkataraman

doi dblp
Broad Learning based Multi-Source Collaborative Recommendation
Junxing Zhu | Jiawei Zhang | Lifang He | Quanyuan Wu | Bin Zhou | Chenwei Zhang | Philip S. Yu

doi dblp
Neural Attentive Session-based Recommendation
Jing Li | Pengjie Ren | Zhumin Chen | Zhaochun Ren | Tao Lian | Jun Ma

doi dblp
A Deep Recurrent Collaborative Filtering Framework for Venue Recommendation
Jarana Manotumruksa | Craig Macdonald | Iadh Ounis

doi dblp
Recommendation with Capacity Constraints
Konstantina Christakopoulou | Jaya Kawale | Arindam Banerjee

doi dblp
Joint Representation Learning for Top-N Recommendation with Heterogeneous Information Sources
Yongfeng Zhang | Qingyao Ai | Xu Chen | W. Bruce Croft

doi dblp
Interacting Attention-gated Recurrent Networks for Recommendation
Wenjie Pei | Jie Yang | Zhu Sun | Jie Zhang | Alessandro Bozzon | David M. J. Tax

doi dblp
A Personalised Ranking Framework with Multiple Sampling Criteria for Venue Recommendation
Jarana Manotumruksa | Craig Macdonald | Iadh Ounis

doi dblp
BayDNN: Friend Recommendation with Bayesian Personalized Ranking Deep Neural Network
Daizong Ding | Mi Zhang | Shao-Yuan Li | Jie Tang | Xiaotie Chen | Zhi-Hua Zhou

doi dblp
A Topic Model Based on Poisson Decomposition
Haixin Jiang | Rui Zhou | Limeng Zhang | Hua Wang | Yanchun Zhang

doi dblp
A Matrix-Vector Recurrent Unit Model for Capturing Compositional Semantics in Phrase Embeddings
Rui Wang | Wei Liu | Chris McDonald

doi dblp
Words are Malleable: Computing Semantic Shifts in Political and Media Discourse
Hosein Azarbonyad | Mostafa Dehghani | Kaspar Beelen | Alexandra Arkut | Maarten Marx | Jaap Kamps

doi dblp
A Neural Candidate-Selector Architecture for Automatic Structured Clinical Text Annotation
Gaurav Singh | Iain James Marshall | James Thomas | John Shawe-Taylor | Byron C. Wallace

doi dblp
Sybil Defense in Crowdsourcing Platforms
Dong Yuan | Guoliang Li | Qi Li | Yudian Zheng

doi dblp
HoloScope: Topology-and-Spike Aware Fraud Detection
Shenghua Liu | Bryan Hooi | Christos Faloutsos

doi dblp
Building a Dossier on the Cheap: Integrating Distributed Personal Data Resources Under Cost Constraints
Imrul Chowdhury Anindya | Harichandan Roy | Murat Kantarcioglu | Bradley A. Malin

doi dblp
DeMalC: A Feature-rich Machine Learning Framework for Malicious Call Detection
Yuhong Li | Dongmei Hou | Aimin Pan | Zhiguo Gong

doi dblp
FA*IR: A Fair Top-k Ranking Algorithm
Meike Zehlike | Francesco Bonchi | Carlos Castillo | Sara Hajian | Mohamed Megahed | Ricardo Baeza-Yates

doi dblp
Capturing Feature-Level Irregularity in Disease Progression Modeling
Kaiping Zheng | Wei Wang | Jinyang Gao | Kee Yuan Ngiam | Beng Chin Ooi | James Wei Luen Yip

doi dblp
Health Forum Thread Recommendation Using an Interest Aware Topic Model
Kishaloy Halder | Min-Yen Kan | Kazunari Sugiyama

doi dblp
HotSpots: Failure Cascades on Heterogeneous Critical Infrastructure Networks
Liangzhe Chen | Xinfeng Xu | Sangkeun Lee | Sisi Duan | Alfonso G. Tarditi | Supriya Chinthavali | B. Aditya Prakash

doi dblp
SOPER: Discovering the Influence of Fashion and the Many Faces of User from Session Logs using Stick Breaking Process
Lucky Dhakad | Mrinal Kanti Das | Chiranjib Bhattacharyya | Samik Datta | Mihir Kale | Vivek Mehta

doi dblp
Semi-Supervised Event-related Tweet Identification with Dynamic Keyword Generation
Xin Zheng | Aixin Sun | Sibo Wang | Jialong Han

doi dblp
Distant Meta-Path Similarities for Text-Based Heterogeneous Information Networks
Chenguang Wang | Yangqiu Song | Haoran Li | Yizhou Sun | Ming Zhang | Jiawei Han

doi dblp
Unsupervised Feature Selection with Joint Clustering Analysis
Shuai An | Jun Wang | Jinmao Wei | Zhenglu Yang

doi dblp
Multi-Label Feature Selection using Correlation Information
Ali Braytee | Wei Liu | Daniel R. Catchpoole | Paul J. Kennedy

doi dblp
Content Recommendation by Noise Contrastive Transfer Learning of Feature Representation
Yiyang Li | Guanyu Tao | Weinan Zhang | Yong Yu | Jun Wang

doi dblp
NeuPL: Attention-based Semantic Matching and Pair-Linking for Entity Disambiguation
Minh C. Phan | Aixin Sun | Yi Tay | Jialong Han | Chenliang Li

doi dblp
Relaxing Graph Pattern Matching With Explanations
Jia Li | Yang Cao | Shuai Ma

doi dblp
Active Network Alignment: A Matching-Based Approach
Eric Malmi | Aristides Gionis | Evimaria Terzi

doi dblp
Discovering Graph Temporal Association Rules
Mohammad Hossein Namaki | Yinghui Wu | Qi Song | Peng Lin | Tingjian Ge

doi dblp
Minimizing Tension in Teams
Behzad Golshan | Evimaria Terzi

doi dblp
Interactive Spatial Keyword Querying with Semantics
Jiabao Sun | Jiajie Xu | Kai Zheng | Chengfei Liu

doi dblp
From Query-By-Keyword to Query-By-Example: LinkedIn Talent Search Approach
Viet Ha-Thuc | Yan Yan | Xianren Wu | Vijay Dialani | Abhishek Gupta | Shakti Sinha

doi dblp
Learning to Attend, Copy, and Generate for Session-Based Query Suggestion
Mostafa Dehghani | Sascha Rothe | Enrique Alfonseca | Pascal Fleury

doi dblp
Deep Context Modeling for Web Query Entity Disambiguation
Zhen Liao | Xinying Song | Yelong Shen | Saekoo Lee | Jianfeng Gao | Ciya Liao

doi dblp
An Attention-based Collaboration Framework for Multi-View Network Representation Learning
Meng Qu | Jian Tang | Jingbo Shang | Xiang Ren | Ming Zhang | Jiawei Han

doi dblp
Representation Learning of Large-Scale Knowledge Graphs via Entity Feature Combinations
Zhen Tan | Xiang Zhao | Wei Wang

doi dblp
Learning Edge Representations via Low-Rank Asymmetric Projections
Sami Abu-El-Haija | Bryan Perozzi | Rami Al-Rfou

doi dblp
HIN2Vec: Explore Meta-paths in Heterogeneous Information Networks for Representation Learning
Tao-Yang Fu | Wang-Chien Lee | Zhen Lei

doi dblp
Core Decomposition and Densest Subgraph in Multilayer Networks
Edoardo Galimberti | Francesco Bonchi | Francesco Gullo

doi dblp
Fully Dynamic Algorithm for Top-k Densest Subgraphs
Muhammad Anis Uddin Nasir | Aristides Gionis | Gianmarco De Francisci Morales | Sarunas Girdzijauskas

doi dblp
Minimizing Dependence between Graphs
Yu Rong | Hong Cheng

doi dblp
Exploiting Electronic Health Records to Mine Drug Effects on Laboratory Test Results
Mohamed F. Ghalwash | Ying Li | Ping Zhang | Jianying Hu

doi dblp
Efficient Discovery of Ontology Functional Dependencies
Sridevi Baskaran | Alexander Keller | Fei Chiang | Lukasz Golab | Jaroslaw Szlichta

doi dblp
Automatic Navbox Generation by Interpretable Clustering over Linked Entities
Chenhao Xie | Lihan Chen | Jiaqing Liang | Kezun Zhang | Yanghua Xiao | Hanghang Tong | Haixun Wang | Wei Wang

doi dblp
A Two-Stage Framework for Computing Entity Relatedness in Wikipedia
Marco Ponza | Paolo Ferragina | Soumen Chakrabarti

doi dblp
Incorporating the Latent Link Categories in Relational Topic Modeling
Yuan He | Cheng Wang | Changjun Jiang

doi dblp
Tone Analyzer for Online Customer Service: An Unsupervised Model with Interfered Training
Peifeng Yin | Zhe Liu | Anbang Xu | Taiga Nakamura

doi dblp
Nationality Classification Using Name Embeddings
Junting Ye | Shuchu Han | Yifan Hu | Baris Coskun | Meizhu Liu | Hong Qin | Steven Skiena

doi dblp
Emotions in Social Networks: Distributions, Patterns, and Models
Shengmin Jin | Reza Zafarani

doi dblp
Hike: A Hybrid Human-Machine Method for Entity Alignment in Large-Scale Knowledge Bases
Yan Zhuang | Guoliang Li | Zhuojian Zhong | Jianhua Feng

doi dblp
Returning is Believing: Optimizing Long-term User Engagement in Recommender Systems
Qingyun Wu | Hongning Wang | Liangjie Hong | Yue Shi

doi dblp
Predicting Startup Crowdfunding Success through Longitudinal Social Engagement Analysis
Qizhen Zhang | Tengyuan Ye | Meryem Essaidi | Shivani Agarwal | Vincent Liu | Boon Thau Loo

doi dblp
Optimizing Email Volume For Sitewide Engagement
Rupesh Gupta | Guanfeng Liang | Rómer Rosales

doi dblp
Understanding Engagement through Search Behaviour
Mengdie Zhuang | Gianluca Demartini | Elaine G. Toms

doi dblp
Citation Metadata Extraction via Deep Neural Network-based Segment Sequence Labeling
Dong An | Liangcai Gao | Zhuoren Jiang | Runtao Liu | Zhi Tang

doi dblp
A Novel Approach for Efficient Computation of Community Aware Ridesharing Groups
Samiul Anwar | Shuha Nabila | Tanzima Hashem

doi dblp
Extracting Entities of Interest from Comparative Product Reviews
Jatin Arora | Sumit Agrawal | Pawan Goyal | Sayan Pathak

doi dblp
A Neural Collaborative Filtering Model with Interaction-based Neighborhood
Ting Bai | Ji-Rong Wen | Jun Zhang | Wayne Xin Zhao

doi dblp
Profiling DRDoS Attacks with Data Analytics Pipeline
Laure Berti-Équille | Yury Zhauniarovich

doi dblp
A Compare-Aggregate Model with Dynamic-Clip Attention for Answer Selection
Weijie Bian | Si Li | Zhao Yang | Guang Chen | Zhiqing Lin

doi dblp
Learning Biological Sequence Types Using the Literature
Mohamed Reda Bouadjenek | Karin Verspoor | Justin Zobel

doi dblp
Detecting Social Bots by Jointly Modeling Deep Behavior and Content Information
Chiyu Cai | Linjing Li | Daniel Zeng

doi dblp
PMS: an Effective Approximation Approach for Distributed Large-scale Graph Data Processing and Mining
Yingjie Cao | Yangyang Zhang | Jianxin Li

doi dblp
Language Modeling by Clustering with Word Embeddings for Text Readability Assessment
Miriam Cha | Youngjune Gwon | H. T. Kung

doi dblp
Compact Multiple-Instance Learning
Jing Chai | Weiwei Liu | Ivor W. Tsang | Xiao-Bo Shen

doi dblp
Text Embedding for Sub-Entity Ranking from User Reviews
Chih-Yu Chao | Yi-Fan Chu | Hsiu-Wei Yang | Chuan-Ju Wang | Ming-Feng Tsai

doi dblp
Summarizing Significant Changes in Network Traffic Using Contrast Pattern Mining
Elaheh Alipour Chavary | Sarah M. Erfani | Christopher Leckie

doi dblp
Modeling Opinion Influence with User Dual Identity
Chengyao Chen | Zhitao Wang | Wenjie Li

doi dblp
An Empirical Analysis of Pruning Techniques: Performance, Retrievability and Bias
Ruey-Cheng Chen | Leif Azzopardi | Falk Scholer

doi dblp
Text Coherence Analysis Based on Deep Neural Network
Baiyun Cui | Yingming Li | Yaqing Zhang | Zhongfei Zhang

doi dblp
Unsupervised Matrix-valued Kernel Learning For One Class Classification
Shaobo Dang | Xiongcai Cai | Yang Wang | Jianjia Zhang | Fang Chen

doi dblp
Analysis of Telegram, An Instant Messaging Service
Arash Dargahi Nobari | Negar Reshadatmand | Mahmood Neshati

doi dblp
Estimating Event Focus Time Using Neural Word Embeddings
Supratim Das | Arunav Mishra | Klaus Berberich | Vinay Setty

doi dblp
Personalized Image Aesthetics Assessment
Xiang Deng | Chaoran Cui | Huidi Fang | Xiushan Nie | Yilong Yin

doi dblp
Efficient Fault-Tolerant Group Recommendation Using alpha-beta-core
Danhao Ding | Hui Li | Zhipeng Huang | Nikos Mamoulis

doi dblp
On Discovering the Number of Document Topics via Conceptual Latent Space
Nghia Duong-Trung | Lars Schmidt-Thieme

doi dblp
Chinese Named Entity Recognition with Character-Word Mixed Embedding
Shijia E | Yang Xiang

doi dblp
An Empirical Study of Embedding Features in Learning to Rank
Faezeh Ensan | Ebrahim Bagheri | Amal Zouaq | Alexandre Kouznetsov

doi dblp
Privacy of Hidden Profiles: Utility-Preserving Profile Removal in Online Forums
Sedigheh Eslami | Asia J. Biega | Rishiraj Saha Roy | Gerhard Weikum

doi dblp
QoS-Aware Scheduling of Heterogeneous Servers for Inference in Deep Neural Networks
Zhou Fang | Tong Yu | Ole J. Mengshoel | Rajesh K. Gupta

doi dblp
Geographic and Temporal Trends in Fake News Consumption During the 2016 US Presidential Election
Adam Fourney | Miklós Z. Rácz | Gireeja Ranade | Markus Mobius | Eric Horvitz

doi dblp
Inferring Appliance Energy Usage from Smart Meters using Fully Convolutional Encoder Decoder Networks
Felan Carlo C. Garcia | Erees Queen B. Macabebe

doi dblp
Tracking the Impact of Fact Deletions on Knowledge Graph Queries using Provenance Polynomials
Garima Gaur | Srikanta J. Bedathur | Arnab Bhattacharya

doi dblp
An Euclidean Distance based on the Weighted Self-information Related Data Transformation for Nominal Data Clustering
Lei Gu | Liying Zhang | Yang Zhao

doi dblp
Interest Diffusion in Heterogeneous Information Network for Personalized Item Ranking
Mukul Gupta | Pradeep Kumar | Rajhans Mishra

doi dblp
Source Retrieval for Web-Scale Text Reuse Detection
Matthias Hagen | Martin Potthast | Payam Adineh | Ehsan Fatehifar | Benno Stein

doi dblp
Smart City Analytics: Ensemble-Learned Prediction of Citizen Home Care
Casper Hansen | Christian Hansen | Stephen Alstrup | Christina Lioma

doi dblp
Fast K-means for Large Scale Clustering
Qinghao Hu | Jiaxiang Wu | Lu Bai | Yifan Zhang | Jian Cheng

doi dblp
Graph Ladder Networks for Network Classification
Ruiqi Hu | Shirui Pan | Jing Jiang | Guodong Long

doi dblp
A Communication Efficient Parallel DBSCAN Algorithm based on Parameter Server
Xu Hu | Jun Huang | Minghui Qiu

doi dblp
KIEM: A Knowledge Graph based Method to Identify Entity Morphs
Longtao Huang | Lin Zhao | Shangwen Lv | Fangzhou Lu | Yue Zhai | Songlin Hu

doi dblp
Ontology-based Graph Visualization for Summarized View
Xin Huang | Byron Choi | Jianliang Xu | William K. Cheung | Yanchun Zhang | Jiming Liu

doi dblp
An Ad CTR Prediction Method Based on Feature Learning of Deep and Shallow Layers
Zai Huang | Zhen Pan | Qi Liu | Bai Long | Haiping Ma | Enhong Chen

doi dblp
A Framework for Estimating Execution Times of IO Traces on SSDs
Yoonsuk Kang | Yong-Yeon Jo | Jaehyuk Cha | Wan D. Bae | Sang-Wook Kim

doi dblp
Ranking Rich Mobile Verticals based on Clicks and Abandonment
Mami Kawasaki | Inho Kang | Tetsuya Sakai

doi dblp
Semantic Rules for Machine Diagnostics: Execution and Management
Evgeny Kharlamov | Ognjen Savkovic | Guohui Xiao | Rafael Peñaloza | Gulnar Mehdi | Mikhail Roshchin | Ian Horrocks

doi dblp
Machine Learning based Performance Modeling of Flash SSDs
Jaehyung Kim | Jinuk Park | Sanghyun Park

doi dblp
A Robust Named-Entity Recognition System Using Syllable Bigram Embedding with Eojeol Prefix Information
Sunjae Kwon | Youngjoong Ko | Jungyun Seo

doi dblp
IDAE: Imputation-boosted Denoising Autoencoder for Collaborative Filtering
Jae-woong Lee | Jongwuk Lee

doi dblp
Computing Betweenness Centrality in B-hypergraphs
Kwang Hee Lee | Myoung-Ho Kim

doi dblp
Structural-fitting Word Vectors to Linguistic Ontology for Semantic Relatedness Measurement
Yang-Yin Lee | Ting-Yu Yen | Hen-Hsen Huang | Hsin-Hsi Chen

doi dblp
Alternating Pointwise-Pairwise Learning for Personalized Item Ranking
Yu Lei | Wenjie Li | Ziyu Lu | Miao Zhao

doi dblp
Deep Multi-Similarity Hashing for Multi-label Image Retrieval
Tong Li | Sheng Gao | Yajing Xu

doi dblp
Learning Graph-based Embedding For Time-Aware Product Recommendation
Yuqi Li | Weizheng Chen | Hongfei Yan

doi dblp
An Enhanced Topic Modeling Approach to Multiple Stance Identification
Junjie Lin | Wenji Mao | Yuhao Zhang

doi dblp
TICC: Transparent Inter-Column Compression for Column-Oriented Database Systems
Hao Liu | Yudian Ji | Jiang Xiao | Haoyu Tan | Qiong Luo | Lionel M. Ni

doi dblp
Exploiting User Consuming Behavior for Effective Item Tagging
Shen Liu | Hongyan Liu

doi dblp
SEQ: Example-based Query for Spatial Objects
Siqiang Luo | Jiafeng Hu | Reynold Cheng | Jing Yan | Ben Kao

doi dblp
Truth Discovery by Claim and Source Embedding
Shanshan Lyu | Wentao Ouyang | Huawei Shen | Xueqi Cheng

doi dblp
Automatic Catchphrase Identification from Legal Court Case Documents
Arpan Mandal | Kripabandhu Ghosh | Arindam Pal | Saptarshi Ghosh

doi dblp
Learning Temporal Ambiguity in Web Search Queries
Behrooz Mansouri | Mohammad Sadegh Zahedi | Maseud Rahgozar | Farhad Oroumchian | Ricardo Campos

doi dblp
Online Expectation-Maximization for Click Models
Ilya Markov | Alexey Borisov | Maarten de Rijke

doi dblp
Task Embeddings: Learning Query Embeddings using Task Context
Rishabh Mehrotra | Emine Yilmaz

doi dblp
Hierarchical RNN with Static Sentence-Level Attention for Text-Based Speaker Change Detection
Zhao Meng | Lili Mou | Zhi Jin

doi dblp
Predicting Short-Term Public Transport Demand via Inhomogeneous Poisson Processes
Aditya Krishna Menon | Young Lee

doi dblp
Analyzing Mathematical Content to Detect Academic Plagiarism
Norman Meuschke | Moritz Schubotz | Felix Hamborg | Tomás Skopal | Bela Gipp

doi dblp
Learning Entity Type Embeddings for Knowledge Graph Completion
Changsung Moon | Paul Jones | Nagiza F. Samatova

doi dblp
Identifying Top-K Influential Nodes in Networks
Sara Mumtaz | Xiaoyang Wang

doi dblp
Paraphrastic Fusion for Abstractive Multi-Sentence Compression Generation
Mir Tafseer Nayeem | Yllias Chali

doi dblp
J-REED: Joint Relation Extraction and Entity Disambiguation
Dat Ba Nguyen | Martin Theobald | Gerhard Weikum

doi dblp
Collaborative Topic Regression with Denoising AutoEncoder for Content and Community Co-Representation
Trong T. Nguyen | Hady W. Lauw

doi dblp
Accurate Sentence Matching with Hybrid Siamese Networks
Massimo Nicosia | Alessandro Moschitti

doi dblp
Collaborative Sequence Prediction for Sequential Recommender
Shuzi Niu | Rongzhi Zhang

doi dblp
Boolean Matrix Decomposition by Formal Concept Sampling
Petr Osicka | Martin Trnecka

doi dblp
Enhancing Knowledge Graph Completion By Embedding Correlations
Soumajit Pal | Jacopo Urbani

doi dblp
Robust Heterogeneous Discriminative Analysis for Single Sample Per Person Face Recognition
Meng Pang | Yiu-ming Cheung | Binghui Wang | Risheng Liu

doi dblp
Deep Neural Networks for News Recommendations
Keunchan Park | Jisoo Lee | Jaeho Choi

doi dblp
TATHYA: A Multi-Classifier System for Detecting Check-Worthy Statements in Political Debates
Ayush Patwari | Dan Goldwasser | Saurabh Bagchi

doi dblp
A Collaborative Ranking Model for Cross-Domain Recommendations
Dimitrios Rafailidis | Fabio Crestani

doi dblp
Combining Local and Global Word Embeddings for Microblog Stemming
Anurag Roy | Trishnendu Ghorai | Kripabandhu Ghosh | Saptarshi Ghosh

doi dblp
An Improved Test Collection and Baselines for Bibliographic Citation Recommendation
Dwaipayan Roy

doi dblp
A Way to Boost Semi-NMF for Document Clustering
Aghiles Salah | Melissa Ailem | Mohamed Nadif

doi dblp
Recipe Popularity Prediction with Deep Visual-Semantic Fusion
Satoshi Sanjo | Marie Katsurai

doi dblp
Revealing the Hidden Links in Content Networks: An Application to Event Discovery
Antonia Saravanou | Ioannis Katakis | George Valkanas | Vana Kalogeraki | Dimitrios Gunopulos

doi dblp
When Labels Fall Short: Property Graph Simulation via Blending of Network Structure and Vertex Attributes
Arun V. Sathanur | Sutanay Choudhury | Cliff A. Joslyn | Sumit Purohit

doi dblp
Integrating the Framing of Clinical Questions via PICO into the Retrieval of Medical Literature for Systematic Reviews
Harrisen Scells | Guido Zuccon | Bevan Koopman | Anthony Deacon | Leif Azzopardi | Shlomo Geva

doi dblp
pm-SCAN: an I/O Efficient Structural Clustering Algorithm for Large-scale Graphs
Jung Hyuk Seo | Myoung Ho Kim

doi dblp
Knowledge Graph Embedding with Triple Context
Jun Shi | Huan Gao | Guilin Qi | Zhangquan Zhou

doi dblp
Hybrid MemNet for Extractive Summarization
Abhishek Kumar Singh | Manish Gupta | Vasudeva Varma

doi dblp
Denoising Clinical Notes for Medical Literature Retrieval with Convolutional Neural Model
Luca Soldaini | Andrew Yates | Nazli Goharian

doi dblp
SIMD-Based Multiple Sets Intersection with Dual-Scale Search Algorithm
Xingshen Song | Yuexiang Yang | Xiaoyong Li

doi dblp
Soft Seeded SSL Graphs for Unsupervised Semantic Similarity-based Retrieval
Avikalp Srivastava | Madhav Datt

doi dblp
How Safe is Your (Taxi) Driver?
Rade Stanojevic

doi dblp
Sentence Retrieval with Sentiment-specific Topical Anchoring for Review Summarization
Jiaxing Tan | Alexander Kotov | Rojiar Pir Mohammadiani | Yumei Huo

doi dblp
Visualizing Deep Neural Networks with Interaction of Super-pixels
Shixin Tian | Ying Cai

doi dblp
Collecting Non-Geotagged Local Tweets via Bandit Algorithms
Saki Ueda | Yuto Yamaguchi | Hiroyuki Kitagawa

doi dblp
A Temporal Attentional Model for Rumor Stance Classification
Amir Pouran Ben Veyseh | Javid Ebrahimi | Dejing Dou | Daniel Lowd

doi dblp
Improving the Gain of Visual Perceptual Behaviour on Topic Modeling for Text Recommendation
Cheng Wang | Yujuan Fang | Zheng Tan | Yuan He

doi dblp
Semantic Annotation for Places in LBSN through Graph Embedding
Yan Wang | Zongxu Qin | Jun Pang | Yang Zhang | Jin Xin

doi dblp
A Study of Feature Construction for Text-based Forecasting of Time Series Variables
Yiren Wang | Dominic Seyler | Shubhra Kanti Karmaker Santu | ChengXiang Zhai

doi dblp
Using Knowledge Graphs to Explain Entity Co-occurrence in Twitter
Yiwei Wang | Mark James Carman | Yuan-Fang Li

doi dblp
Integrating Side Information for Boosting Machine Comprehension
Yutong Wang | Yixin Xu | Min Yang | Zhou Zhao | Jun Xiao | Yueting Zhuang

doi dblp
Unsupervised Feature Selection with Heterogeneous Side Information
Xiaokai Wei | Bokai Cao | Philip S. Yu

doi dblp
An Empirical Study of Community Overlap: Ground-truth, Algorithmic Solutions, and Implications
Joyce Jiyoung Whang

doi dblp
Non-Exhaustive, Overlapping Co-Clustering
Joyce Jiyoung Whang | Inderjit S. Dhillon

doi dblp
Simulating Zero-Resource Spoken Term Discovery
Jerome White | Douglas W. Oard

doi dblp
Algorithmic Bias: Do Good Systems Make Relevant Documents More Retrievable?
Colin Wilkie | Leif Azzopardi

doi dblp
Session-aware Information Embedding for E-commerce Product Recommendation
Chen Wu | Ming Yan

doi dblp
Conflict of Interest Declaration and Detection System in Heterogeneous Networks
Siyuan Wu | Leong Hou U | Sourav S. Bhowmick | Wolfgang Gatterbauer

doi dblp
Common-Specific Multimodal Learning for Deep Belief Network
Changsheng Xiang | Xiaoming Jin

doi dblp
JointSem: Combining Query Entity Linking and Entity based Document Ranking
Chenyan Xiong | Zhengzhong Liu | Jamie Callan | Eduard H. Hovy

doi dblp
Learning to Rank with Query-level Semi-supervised Autoencoders
Bo Xu | Hongfei Lin | Yuan Lin | Kan Xu

doi dblp
MultiSentiNet: A Deep Semantic Network for Multimodal Sentiment Analysis
Nan Xu | Wenji Mao

doi dblp
Attentive Graph-based Recursive Neural Network for Collective Vertex Classification
Qiongkai Xu | Qing Wang | Chenchen Xu | Lizhen Qu

doi dblp
Bayesian Heteroscedastic Matrix Factorization for Conversion Rate Prediction
Hongxia Yang

doi dblp
SERM: A Recurrent Model for Next Location Prediction in Semantic Trajectories
Di Yao | Chao Zhang | Jian-Hui Huang | Jingping Bi

doi dblp
Low-Rank Matrix Completion over Finite Abelian Group Algebras for Context-Aware Recommendation
Chia-An Yu | Tak-Shing Chan | Yi-Hsuan Yang

doi dblp
Spectrum-based Deep Neural Networks for Fraud Detection
Shuhan Yuan | Xintao Wu | Jun Li | Aidong Lu

doi dblp
RATE: Overcoming Noise and Sparsity of Textual Features in Real-Time Location Estimation
Yu Zhang | Wei Wei | Binxuan Huang | Kathleen M. Carley | Yan Zhang

doi dblp
Missing Value Learning
Zhi-Lin Zhao | Chang-Dong Wang | Kun-Yu Lin | Jian-Huang Lai

doi dblp
Local Ensemble across Multiple Sources for Collaborative Filtering
Jing Zheng | Fuzhen Zhuang | Chuan Shi

doi dblp
Cluster-level Emotion Pattern Matching for Cross-Domain Social Emotion Classification
Endong Zhu | Yanghui Rao | Haoran Xie | Yuwei Liu | Jian Yin | Fu Lee Wang

doi dblp
Knowledge-based Question Answering by Jointly Generating, Copying and Paraphrasing
Shuguang Zhu | Xiang Cheng | Sen Su | Shuang Lang

doi dblp
PODIUM: Procuring Opinions from Diverse Users in a Multi-Dimensional World
Yael Amsterdamer | Oded Goldreich

doi dblp
VizQ: A System for Scalable Processing of Visibility Queries in 3D Spatial Databases
Arif Arman | Mohammed Eunus Ali | Farhana Murtaza Choudhury | Kaysar Abdullah

doi dblp
CoreDB: a Data Lake Service
Amin Beheshti | Boualem Benatallah | Reza Nouri | Van Munin Chhieng | HuangTao Xiong | Xu Zhao

doi dblp
SimMeme: Semantic-Based Meme Search
Maya Ekron | Tova Milo | Brit Youngmann

doi dblp
SummIt: A Tool for Extractive Summarization, Discovery and Analysis
Guy Feigenblat | Odellia Boni | Haggai Roitman | David Konopnicki

doi dblp
Rapid Analysis of Network Connectivity
Scott Freitas | Hanghang Tong | Nan Cao | Yinglong Xia

doi dblp
HyPerInsight: Data Exploration Deep Inside HyPer
Nina C. Hubig | Linnea Passing | Maximilian E. Schüle | Dimitri Vorona | Alfons Kemper | Thomas Neumann

doi dblp
Interactive System for Reasoning about Document Age
Adam Jatowt | Ricardo Campos

doi dblp
SemFacet: Making Hard Faceted Search Easier
Evgeny Kharlamov | Luca Giacomelli | Evgeny Sherkhonov | Bernardo Cuenca Grau | Egor V. Kostylev | Ian Horrocks

doi dblp
Metacrate: Organize and Analyze Millions of Data Profiles
Sebastian Kruse | David Hahn | Marius Walter | Felix Naumann

doi dblp
SemVis: Semantic Visualization for Interactive Topical Analysis
Tuan M. V. Le | Hady W. Lauw

doi dblp
Exploring the Veracity of Online Claims with BackDrop
Julien Leblay | Weiling Chen | Steven J. Lynden

doi dblp
AliMe Assist : An Intelligent Assistant for Creating an Innovative E-commerce Experience
Feng-Lin Li | Minghui Qiu | Haiqing Chen | Xiongwei Wang | Xing Gao | Jun Huang | Juwei Ren | Zhongzhou Zhao | Weipeng Zhao | Lei Wang | Guwei Jin | Wei Chu

doi dblp
Public Transportation Mode Detection from Cellular Data
Guanyao Li | Chun-Jie Chen | Sheng-Yun Huang | Ai-Jou Chou | Xiaochuan Gou | Wen-Chih Peng | Chih-Wei Yi

doi dblp
Urbanity: A System for Interactive Exploration of Urban Dynamics from Streaming Human Sensing Data
Mengxiong Liu | Zhengchao Liu | Chao Zhang | Keyang Zhang | Quan Yuan | Tim Hanratty | Jiawei Han

doi dblp
SemDia: Semantic Rule-Based Equipment Diagnostics Tool
Gulnar Mehdi | Evgeny Kharlamov | Ognjen Savkovic | Guohui Xiao | Elem Güzel Kalayci | Sebastian Brandt | Ian Horrocks | Mikhail Roshchin | Thomas A. Runkler

doi dblp
TaCLe: Learning Constraints in Tabular Data
Sergey Paramonov | Samuel Kolb | Tias Guns | Luc De Raedt

doi dblp
An Interactive Framework for Video Surveillance Event Detection and Modeling
Fabio Persia | Fabio Bettini | Sven Helmer

doi dblp
Storyfinder: Personalized Knowledge Base Construction and Management by Browsing the Web
Steffen Remus | Manuel Kaufmann | Kathrin Ballweg | Tatiana von Landesberger | Chris Biemann

doi dblp
IMaxer: A Unified System for Evaluating Influence Maximization in Location-based Social Networks
Muhammad Aamir Saleem | Rohit Kumar | Toon Calders | Xike Xie | Torben Bach Pedersen

doi dblp
StreamingCube: A Unified Framework for Stream Processing and OLAP Analysis
Salman Ahmed Shaikh | Hiroyuki Kitagawa

doi dblp
Product Exploration based on Latent Visual Attributes
Tomás Skopal | Ladislav Peska | Gregor Kovalcík | Tomás Grosup | Jakub Lokoc

doi dblp
Hierarchical Module Classification in Mixed-initiative Conversational Agent System
Sia Xin Yun Suzanna | Anthony Lianjie Li

doi dblp
Blockchain-based Data Management and Analytics for Micro-insurance Applications
Hoang Tam Vo | Lenin Mehedy | Mukesh K. Mohania | Ermyas Abebe

doi dblp
CleanCloud: Cleaning Big Data on Cloud
Hongzhi Wang | Xiaoou Ding | Xiangying Chen | Jianzhong Li | Hong Gao

doi dblp
Interactive Analytics System for Exploring Outliers
Mingrui Wei | Lei Cao | Chris Cormier | Hui Zheng | Elke A. Rundensteiner

doi dblp
Query and Animate Multi-attribute Trajectory Data
Jianqiu Xu | Ralf Hartmut Güting

doi dblp
ClaimVerif: A Real-time Claim Verification System Using the Web and Fact Databases
Shi Zhi | Yicheng Sun | Jiayi Liu | Chao Zhang | Jiawei Han

doi dblp
POOLSIDE: An Online Probabilistic Knowledge Base for Shopping Decision Support
Ping Zhong | Zhanhuai Li | Qun Chen | Yanyan Wang | Lianping Wang | Murtadha H. M. Ahmed | Fengfeng Fan

doi dblp
Overview of the 4th HistoInformatics Workshop
Mohammed Hasanuzzaman | Gaël Dias | Adam Jatowt | Marten Düring | Antal van den Bosch

doi dblp
IDM 2017: Workshop on Interpretable Data Mining - Bridging the Gap between Shallow and Deep Models
Xia Hu | Shuiwang Ji

doi dblp
SMASC 2017: First International Workshop on Social Media Analytics for Smart Cities
Manjira Sinha | Xiangnan He | Alessandro Bozzon | Sandya Mannarswamy | Pradeep K. Murukannaiah | Tridib Mukherjee

doi dblp
Additional Workshops Co-located with CIKM 2017
Marianne Winslett