Main » TOIS » 2017 »

2017 Volume 35 Issue 4


Anthology ID:
2017.tois_journal-ir0anthology0volumeA35A4
Year:
2017
BibTeX:
Download

doi dblp
Search, Mining, and Their Applications on Mobile Devices: Introduction to the Special Issue
Hongning Wang | Rui Li | Milad Shokouhi | Hang Li | Yi Chang

doi dblp
Collaborative Intent Prediction with Real-Time Contextual Data
Yu Sun | Nicholas Jing Yuan | Xing Xie | Kieran McDonald | Rui Zhang

doi dblp
A Time-Aware Personalized Point-of-Interest Recommendation via High-Order Tensor Factorization
Xin Li | Mingming Jiang | Huiting Hong | Lejian Liao

doi dblp
Mining Exploratory Behavior to Improve Mobile App Recommendations
Jiangning He | Hongyan Liu

doi dblp
Curious Cat-Mobile, Context-Aware Conversational Crowdsourcing Knowledge Acquisition
Luka Bradesko | Michael J. Witbrock | Janez Starc | Zala Herga | Marko Grobelnik | Dunja Mladenic

doi dblp
Search by Screenshots for Universal Article Clipping in Mobile Apps
Kazutoshi Umemoto | Ruihua Song | Jian-Yun Nie | Xing Xie | Katsumi Tanaka | Yong Rui

doi dblp
User Modeling on Demographic Attributes in Big Mobile Social Networks
Yuxiao Dong | Nitesh V. Chawla | Jie Tang | Yang Yang | Yang Yang

doi dblp
A Neural Network Approach to Jointly Modeling Social Networks and Mobile Trajectories
Cheng Yang | Maosong Sun | Wayne Xin Zhao | Zhiyuan Liu | Edward Y. Chang

doi dblp
Cross-Platform App Recommendation by Jointly Modeling Ratings and Texts
Da Cao | Xiangnan He | Liqiang Nie | Xiaochi Wei | Xia Hu | Shunxiang Wu | Tat-Seng Chua

doi dblp
Version-Aware Rating Prediction for Mobile App Recommendation
Yuan Yao | Wayne Xin Zhao | Yaojing Wang | Hanghang Tong | Feng Xu | Jian Lu

doi dblp
Deriving User Preferences of Mobile Apps from Their Management Activities
Xuanzhe Liu | Wei Ai | Huoran Li | Jian Tang | Gang Huang | Feng Feng | Qiaozhu Mei

doi dblp
Computing Urban Traffic Congestions by Incorporating Sparse GPS Probe Data and Social Media Data
Senzhang Wang | Xiaoming Zhang | Jianping Cao | Lifang He | Leon Stenneth | Philip S. Yu | Zhoujun Li | Zhiqiu Huang

doi dblp
DeepMob: Learning Deep Knowledge of Human Emergency Behavior and Mobility from Big and Heterogeneous Data
Xuan Song | Ryosuke Shibasaki | Nicholas Jing Yuan | Xing Xie | Tao Li | Ryutaro Adachi

doi dblp
Tweet Can Be Fit: Integrating Data from Wearable Sensors and Multiple Social Networks for Wellness Profile Learning
Aleksandr Farseev | Tat-Seng Chua

doi dblp
Understanding the Purpose of Permission Use in Mobile Apps
Haoyu Wang | Yuanchun Li | Yao Guo | Yuvraj Agarwal | Jason I. Hong