Main » WWWJ » 2017 »

2017 Volume 20 Issue 2


Anthology ID:
2017.wwwjournals_journal-ir0anthology0volumeA20A2
Year:
2017
BibTeX:
Download

doi dblp
Aspect term extraction for sentiment analysis in large movie reviews using Gini Index feature selection method and SVM classifier
Asha S. Manek | P. Deepa Shenoy | M. Chandra Mohan | K. R. Venugopal

doi dblp
Adaptive task scheduling strategy in cloud: when energy consumption meets performance guarantee
Yao Shen | Zhifeng Bao | Xiaolin Qin | Jian Shen

doi dblp
Categorical top-k spatial influence query
Jianye Yang | Wenjie Zhang | Ying Zhang | Xiaoyang Wang | Xuemin Lin

doi dblp
Trip planning queries with location privacy in spatial databases
Subarna Chowdhury Soma | Tanzima Hashem | Muhammad Aamir Cheema | Samiha Samrose

doi dblp
Subscription-based data aggregation techniques for top-k monitoring queries
Kamalas Udomlamlert | Takahiro Hara | Shojiro Nishio

doi dblp
Twitter summarization with social-temporal context
Ruifang He | Yang Liu | Guangchuan Yu | Jiliang Tang | Qinghua Hu | Jianwu Dang

doi dblp
The subspace global skyline query processing over dynamic databases
Mei Bai | Junchang Xin | Guoren Wang | Xite Wang | Roger Zimmermann

doi dblp
A probabilistic method for emerging topic tracking in Microblog stream
Jiajia Huang | Min Peng | Hua Wang | Jinli Cao | Wang Gao | Xiuzhen Zhang

doi dblp
Identifying diverse reviews about products
Haitao Zou | Zhiguo Gong | Weishu Hu

doi dblp
Multiple k nearest neighbor search
Yu-Chi Chung | I-Fang Su | Chiang Lee | Pei-Chi Liu

doi dblp
A fast method to exactly calculate the diameter of incremental disconnected graphs
Masoud Sagharichian | Morteza Alipour Langouri | Hassan Naderi

doi dblp
Discerning individual interests and shared interests for social user profiling
Enhong Chen | Guangxiang Zeng | Ping Luo | Hengshu Zhu | Jilei Tian | Hui Xiong