Main » WWWJ » 2018 »

2018 Volume 21 Issue 4


Anthology ID:
2018.wwwjournals_journal-ir0anthology0volumeA21A4
Year:
2018
BibTeX:
Download

doi dblp
Dual influence embedded social recommendation
Qinzhe Zhang | Jia Wu | Qin Zhang | Peng Zhang | Guodong Long | Chengqi Zhang

doi dblp
Personalized semantic trajectory privacy preservation through trajectory reconstruction
Yan Dai | Jie Shao | Chengbo Wei | Dongxiang Zhang | Heng Tao Shen

doi dblp
An effective approach for the protection of privacy text data in the CloudDB
Zongda Wu | Guandong Xu | Chenglang Lu | Enhong Chen | Fang Jiang | Guiling Li

doi dblp
Team formation with influence maximization for influential event organization on social networks
Cheng-Te Li | Mei-Yuan Huang | Rui Yan

doi dblp
Group recommendation based on a bidirectional tensor factorization model
Jinkun Wang | Yuanchun Jiang | Jianshan Sun | Yezheng Liu | Xiao Liu

doi dblp
A novel social network hybrid recommender system based on hypergraph topologic structure
Xiaoyao Zheng | Yonglong Luo | Liping Sun | Xintao Ding | Ji Zhang

doi dblp
Learning-based SPARQL query performance modeling and prediction
Wei Emma Zhang | Quan Z. Sheng | Yongrui Qin | Kerry Taylor | Lina Yao

doi dblp
Guest Editorial: WWWJ Special Issue of the 17th International Conference on Web Information Systems Engineering (WISE 2016)
Wojciech Cellary | Hua Wang | Yanchun Zhang

doi dblp
Leveraging semantic resources in diversified query expansion
Adit Krishnan | Deepak P | Sayan Ranu | Sameep Mehta

doi dblp
Event phase oriented news summarization
Chengyu Wang | Xiaofeng He | Aoying Zhou

doi dblp
Tales of emotion and stock in China: volatility, causality and prediction
Zhenkun Zhou | Ke Xu | Jichang Zhao

doi dblp
A joint model for analyzing topic and sentiment dynamics from large-scale online news

doi dblp
Joint user knowledge and matrix factorization for recommender systems
Yonghong Yu | Yang Gao | Hao Wang | Ruili Wang