Main » SIGIR » 2019 »

Proceedings of the 42nd International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, SIGIR 2019, Paris, France, July 21-25, 2019

Benjamin Piwowarski, Max Chevalier, Éric Gaussier, Yoelle Maarek, Jian-Yun Nie, Falk Scholer (Editors)


Anthology ID:
2019.sigirconf_conference-2019
Year:
2019
Venue:
sigirconf_conference
Publisher:
ACM
URL:
https://doi.org/10.1145/3331184
DOI:
10.1145/3331184
DBLP:
conf/sigir/2019
BibTeX:
Download

doi dblp
Proceedings of the 42nd International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, SIGIR 2019, Paris, France, July 21-25, 2019

doi dblp
The Importance of Interaction for Information Retrieval
W. Bruce Croft

doi dblp
Automatic Understanding of the Visual World
Cordelia Schmid

doi dblp
A General Framework for Counterfactual Learning-to-Rank
Aman Agarwal | Kenta Takatsu | Ivan Zaitsev | Thorsten Joachims

doi dblp
To Model or to Intervene: A Comparison of Counterfactual and Online Learning to Rank from User Interactions
Rolf Jagerman | Harrie Oosterhuis | Maarten de Rijke

doi dblp
Domain Adaptation for Enterprise Email Search
Brandon Tran | Maryam Karimzadehgan | Rama Kumar Pasumarthi | Michael Bendersky | Donald Metzler

doi dblp
Health Cards for Consumer Health Search
Jimmy | Guido Zuccon | Bevan Koopman | Gianluca Demartini

doi dblp
Hate Speech Detection is Not as Easy as You May Think: A Closer Look at Model Validation
Aymé Arango | Jorge Pérez | Barbara Poblete

doi dblp
Harvesting Drug Effectiveness from Social Media
Zi Chai | Xiaojun Wan | Zhao Zhang | Minjie Li

doi dblp
Generic Intent Representation in Web Search
Hongfei Zhang | Xia Song | Chenyan Xiong | Corby Rosset | Paul N. Bennett | Nick Craswell | Saurabh Tiwary

doi dblp
Quantifying and Alleviating the Language Prior Problem in Visual Question Answering
Yangyang Guo | Zhiyong Cheng | Liqiang Nie | Yibing Liu | Yinglong Wang | Mohan S. Kankanhalli

doi dblp
Document Gated Reader for Open-Domain Question Answering
Bingning Wang | Ting Yao | Qi Zhang | Jingfang Xu | Zhixing Tian | Kang Liu | Jun Zhao

doi dblp
Adaptive Multi-Attention Network Incorporating Answer Information for Duplicate Question Detection
Di Liang | Fubao Zhang | Weidong Zhang | Qi Zhang | Jinlan Fu | Minlong Peng | Tao Gui | Xuanjing Huang

doi dblp
Answering Complex Questions by Joining Multi-Document Evidence with Quasi Knowledge Graphs
Xiaolu Lu | Soumajit Pramanik | Rishiraj Saha Roy | Abdalghani Abujabal | Yafang Wang | Gerhard Weikum

doi dblp
Controlling Risk of Web Question Answering
Lixin Su | Jiafeng Guo | Yixing Fan | Yanyan Lan | Xueqi Cheng

doi dblp
Relational Collaborative Filtering: Modeling Multiple Item Relations for Recommendation
Xin Xin | Xiangnan He | Yongfeng Zhang | Yongdong Zhang | Joemon M. Jose

doi dblp
Noise Contrastive Estimation for One-Class Collaborative Filtering
Ga Wu | Maksims Volkovs | Chee Loong Soon | Scott Sanner | Himanshu Rai

doi dblp
Compositional Coding for Collaborative Filtering
Chenghao Liu | Tao Lu | Xin Wang | Zhiyong Cheng | Jianling Sun | Steven C. H. Hoi

doi dblp
Unified Collaborative Filtering over Graph Embeddings
Pengfei Wang | Hanxiong Chen | Yadong Zhu | Huawei Shen | Yongfeng Zhang

doi dblp
Neural Graph Collaborative Filtering
Xiang Wang | Xiangnan He | Meng Wang | Fuli Feng | Tat-Seng Chua

doi dblp
Knowledge Tracing with Sequential Key-Value Memory Networks
Ghodai Abdelrahman | Qing Wang

doi dblp
Personal Knowledge Base Construction from Text-based Lifelogs
An-Zi Yen | Hen-Hsen Huang | Hsin-Hsi Chen

doi dblp
Identifying Entity Properties from Text with Zero-shot Learning
Wiradee Imrattanatrai | Makoto P. Kato | Masatoshi Yoshikawa

doi dblp
One-Class Order Embedding for Dependency Relation Prediction
Meng-Fen Chiang | Ee-Peng Lim | Wang-Chien Lee | Xavier Jayaraj Siddarth Ashok | Philips Kokoh Prasetyo

doi dblp
ENT Rank: Retrieving Entities for Topical Information Needs through Entity-Neighbor-Text Relations
Laura Dietz

doi dblp
An Efficient Adaptive Transfer Neural Network for Social-aware Recommendation
Chong Chen | Min Zhang | Chenyang Wang | Weizhi Ma | Minming Li | Yiqun Liu | Shaoping Ma

doi dblp
A Neural Influence Diffusion Model for Social Recommendation
Le Wu | Peijie Sun | Yanjie Fu | Richang Hong | Xiting Wang | Meng Wang

doi dblp
Adversarial Mahalanobis Distance-based Attentive Song Recommender for Automatic Playlist Continuation
Thanh Tran | Renee Sweeney | Kyumin Lee

doi dblp
Interact and Decide: Medley of Sub-Attention Networks for Effective Group Recommendation
Lucas Vinh Tran | Tuan-Anh Nguyen Pham | Yi Tay | Yiding Liu | Gao Cong | Xiaoli Li

doi dblp
Transparent, Scrutable and Explainable User Models for Personalized Recommendation
Krisztian Balog | Filip Radlinski | Shushan Arakelyan

doi dblp
A Capsule Network for Recommendation and Explaining What You Like and Dislike
Chenliang Li | Cong Quan | Li Peng | Yunwei Qi | Yuming Deng | Libing Wu

doi dblp
Reinforcement Knowledge Graph Reasoning for Explainable Recommendation
Yikun Xian | Zuohui Fu | S. Muthukrishnan | Gerard de Melo | Yongfeng Zhang

doi dblp
The FacT: Taming Latent Factor Models for Explainability with Factorization Trees
Yiyi Tao | Yiling Jia | Nan Wang | Hongning Wang

doi dblp
Privacy-aware Document Ranking with Neural Signals
Jinjin Shao | Shiyu Ji | Tao Yang

doi dblp
Legal Intelligence for E-commerce: Multi-task Learning by Leveraging Multiview Dispute Representation
Xin Zhou | Yating Zhang | Xiaozhong Liu | Changlong Sun | Luo Si

doi dblp
Hierarchical Matching Network for Crime Classification
Pengfei Wang | Yu Fan | Shuzi Niu | Ze Yang | Yongfeng Zhang | Jiafeng Guo

doi dblp
Learning from Fact-checkers: Analysis and Generation of Fact-checking Language
Nguyen Vo | Kyumin Lee

doi dblp
A Collaborative Session-based Recommendation Approach with Parallel Memory Modules
Meirui Wang | Pengjie Ren | Lei Mei | Zhumin Chen | Jun Ma | Maarten de Rijke

doi dblp
Similarity-Based Synthetic Document Representations for Meta-Feature Generation in Text Classification
Sérgio D. Canuto | Thiago Salles | Thierson Couto Rosa | Marcos André Gonçalves

doi dblp
Finding Camouflaged Needle in a Haystack?: Pornographic Products Detection via Berrypicking Tree Model
Guoxiu He | Yangyang Kang | Zhe Gao | Zhuoren Jiang | Changlong Sun | Xiaozhong Liu | Wei Lu | Qiong Zhang | Luo Si

doi dblp
Why do Users Issue Good Queries?: Neural Correlates of Term Specificity
Lauri Kangassalo | Michiel M. A. Spapé | Giulio Jacucci | Tuukka Ruotsalo

doi dblp
Context Attentive Document Ranking and Query Suggestion
Wasi Uddin Ahmad | Kai-Wei Chang | Hongning Wang

doi dblp
Information Needs, Queries, and Query Performance Prediction
Oleg Zendel | Anna Shtok | Fiana Raiber | Oren Kurland | J. Shane Culpepper

doi dblp
Task Completion Detection: A Study in the Context of Intelligent Systems
Ryen W. White | Ahmed Hassan Awadallah | Robert Sim

doi dblp
Bridging Gaps: Predicting User and Task Characteristics from Partial User Information
Matthew Mitsui | Chirag Shah

doi dblp
Human Behavior Inspired Machine Reading Comprehension
Yukun Zheng | Jiaxin Mao | Yiqun Liu | Zixin Ye | Min Zhang | Shaoping Ma

doi dblp
EnsembleGAN: Adversarial Learning for Retrieval-Generation Ensemble Model on Short-Text Conversation
Jiayi Zhang | Chongyang Tao | Zhenjing Xu | Qiaojing Xie | Wei Chen | Rui Yan

doi dblp
User Attention-guided Multimodal Dialog Systems
Chen Cui | Wenjie Wang | Xuemeng Song | Minlie Huang | Xin-Shun Xu | Liqiang Nie

doi dblp
Triple-to-Text: Converting RDF Triples into High-Quality Natural Languages via Optimizing an Inverse KL Divergence
Yaoming Zhu | Juncheng Wan | Zhiming Zhou | Liheng Chen | Lin Qiu | Weinan Zhang | Xin Jiang | Yong Yu

doi dblp
Video Dialog via Multi-Grained Convolutional Self-Attention Context Networks
Weike Jin | Zhou Zhao | Mao Gu | Jun Yu | Jun Xiao | Yueting Zhuang

doi dblp
Asking Clarifying Questions in Open-Domain Information-Seeking Conversations
Mohammad Aliannejadi | Hamed Zamani | Fabio Crestani | W. Bruce Croft

doi dblp
Accelerated Query Processing Via Similarity Score Prediction
Matthias Petri | Alistair Moffat | Joel M. Mackenzie | J. Shane Culpepper | Daniel Beck

doi dblp
Optimal Freshness Crawl Under Politeness Constraints
Andrey Kolobov | Yuval Peres | Eyal Lubetzky | Eric Horvitz

doi dblp
Statistical Significance Testing in Information Retrieval: An Empirical Analysis of Type I, Type II and Type III Errors
Julián Urbano | Harlley Lima | Alan Hanjalic

doi dblp
CROSS: Cross-platform Recommendation for Social E-Commerce
Tzu-Heng Lin | Chen Gao | Yong Li

doi dblp
Hot Topic-Aware Retweet Prediction with Masked Self-attentive Model
Renfeng Ma | Xiangkun Hu | Qi Zhang | Xuanjing Huang | Yu-Gang Jiang

doi dblp
Mention Recommendation in Twitter with Cooperative Multi-Agent Reinforcement Learning
Tao Gui | Peng Liu | Qi Zhang | Liang Zhu | Minlong Peng | Yunhua Zhou | Xuanjing Huang

doi dblp
Online User Representation Learning Across Heterogeneous Social Networks
Weiqing Wang | Hongzhi Yin | Xingzhong Du | Wen Hua | Yongjun Li | Quoc Viet Hung Nguyen

doi dblp
PSGAN: A Minimax Game for Personalized Search with Limited and Noisy Click Data
Shuqi Lu | Zhicheng Dou | Jun Xu | Jian-Yun Nie | Ji-Rong Wen

doi dblp
Lifelong Sequential Modeling with Personalized Memorization for User Response Prediction
Kan Ren | Jiarui Qin | Yuchen Fang | Weinan Zhang | Lei Zheng | Weijie Bian | Guorui Zhou | Jian Xu | Yong Yu | Xiaoqiang Zhu | Kun Gai

doi dblp
Multi-view Embedding-based Synonyms for Email Search
Cheng Li | Mingyang Zhang | Michael Bendersky | Hongbo Deng | Donald Metzler | Marc Najork

doi dblp
Context-Aware Intent Identification in Email Conversations
Wei Wang | Saghar Hosseini | Ahmed Hassan Awadallah | Paul N. Bennett | Chris Quirk

doi dblp
Which Diversity Evaluation Measures Are "Good"?
Tetsuya Sakai | Zhaohao Zeng

doi dblp
Investigating Passage-level Relevance and Its Role in Document-level Relevance Judgment
Zhijing Wu | Jiaxin Mao | Yiqun Liu | Min Zhang | Shaoping Ma

doi dblp
Jointly Modeling Relevance and Sensitivity for Search Among Sensitive Content
Mahmoud F. Sayed | Douglas W. Oard

doi dblp
Revisiting Online Personal Search Metrics with the User in Mind
Azin Ashkan | Donald Metzler

doi dblp
Scalable Deep Multimodal Learning for Cross-Modal Retrieval
Peng Hu | Liangli Zhen | Dezhong Peng | Pei Liu

doi dblp
Neural-Network Lexical Translation for Cross-lingual IR from Text and Speech
Rabih Zbib | Lingjun Zhao | Damianos G. Karakos | William Hartmann | Jay DeYoung | Zhongqiang Huang | Zhuolin Jiang | Noah Rivkin | Le Zhang | Richard M. Schwartz | John Makhoul

doi dblp
Cross-Modal Interaction Networks for Query-Based Moment Retrieval in Videos
Zhu Zhang | Zhijie Lin | Zhou Zhao | Zhenxin Xiao

doi dblp
Bayesian Personalized Feature Interaction Selection for Factorization Machines
Yifan Chen | Pengjie Ren | Yang Wang | Maarten de Rijke

doi dblp
CTRec: A Long-Short Demands Evolution Model for Continuous-Time Recommendation
Ting Bai | Lixin Zou | Wayne Xin Zhao | Pan Du | Weidong Liu | Jian-Yun Nie | Ji-Rong Wen

doi dblp
π-Net: A Parallel Information-sharing Network for Shared-account Cross-domain Sequential Recommendations
Muyang Ma | Pengjie Ren | Yujie Lin | Zhumin Chen | Jun Ma | Maarten de Rijke

doi dblp
Warm Up Cold-start Advertisements: Improving CTR Predictions via Learning to Learn ID Embeddings
Feiyang Pan | Shuokai Li | Xiang Ao | Pingzhong Tang | Qing He

doi dblp
Effects of User Negative Experience in Mobile News Streaming
Hongyu Lu | Min Zhang | Weizhi Ma | Ce Wang | Feng Xia | Yiqun Liu | Leyu Lin | Shaoping Ma

doi dblp
Online Multi-modal Hashing with Dynamic Query-adaption
Xu Lu | Lei Zhu | Zhiyong Cheng | Liqiang Nie | Huaxiang Zhang

doi dblp
Supervised Hierarchical Cross-Modal Hashing
Changchang Sun | Xuemeng Song | Fuli Feng | Wayne Xin Zhao | Hao Zhang | Liqiang Nie

doi dblp
Unsupervised Neural Generative Semantic Hashing
Casper Hansen | Christian Hansen | Jakob Grue Simonsen | Stephen Alstrup | Christina Lioma

doi dblp
Outline Generation: Understanding the Inherent Content Structure of Documents
Ruqing Zhang | Jiafeng Guo | Yixing Fan | Yanyan Lan | Xueqi Cheng

doi dblp
DivGraphPointer: A Graph Pointer Network for Extracting Diverse Keyphrases
Zhiqing Sun | Jian Tang | Pan Du | Zhi-Hong Deng | Jian-Yun Nie

doi dblp
Personalized Fashion Recommendation with Visual Explanations based on Multimodal Attention Network: Towards Visually Explainable Recommendation
Xu Chen | Hanxiong Chen | Hongteng Xu | Yongfeng Zhang | Yixin Cao | Zheng Qin | Hongyuan Zha

doi dblp
Interpretable Fashion Matching with Rich Attributes
Xun Yang | Xiangnan He | Xiang Wang | Yunshan Ma | Fuli Feng | Meng Wang | Tat-Seng Chua

doi dblp
Prototype-guided Attribute-wise Interpretable Scheme for Clothing Matching
Xianjing Han | Xuemeng Song | Jianhua Yin | Yinglong Wang | Liqiang Nie

doi dblp
Teach Machine How to Read: Reading Behavior Inspired Relevance Estimation
Xiangsheng Li | Jiaxin Mao | Chao Wang | Yiqun Liu | Min Zhang | Shaoping Ma

doi dblp
Improving the Accuracy of System Performance Estimation by Using Shards
Nicola Ferro | Mark Sanderson

doi dblp
Fast Approximate Filtering of Search Results Sorted by Attribute
Franco Maria Nardini | Roberto Trani | Rossano Venturini

doi dblp
Intervention Harvesting for Context-Dependent Examination-Bias Estimation
Zhichong Fang | Aman Agarwal | Thorsten Joachims

doi dblp
Variance Reduction in Gradient Exploration for Online Learning to Rank
Huazheng Wang | Sonwoo Kim | Eric McCord-Snook | Qingyun Wu | Hongning Wang

doi dblp
Yelling at Your TV: An Analysis of Speech Recognition Errors and Subsequent User Behavior on Entertainment Systems
Raphael Tang | Ferhan Türe | Jimmy Lin

doi dblp
Learning More From Less: Towards Strengthening Weak Supervision for Ad-Hoc Retrieval
Dany Haddad | Joydeep Ghosh

doi dblp
Network Embedding and Change Modeling in Dynamic Heterogeneous Networks
Ranran Bian | Yun Sing Koh | Gillian Dobbie | Anna Divoli

doi dblp
From Text to Sound: A Preliminary Study on Retrieving Sound Effects to Radio Stories
Songwei Ge | Curtis Xuan | Ruihua Song | Chao Zou | Wei Liu | Jin Zhou

doi dblp
Length-adaptive Neural Network for Answer Selection
Taihua Shao | Fei Cai | Honghui Chen | Maarten de Rijke

doi dblp
Embedding Edge-attributed Relational Hierarchies
Muhao Chen | Chris Quirk

doi dblp
Leveraging Emotional Signals for Credibility Detection
Anastasia Giachanou | Paolo Rosso | Fabio Crestani

doi dblp
Encoding Syntactic Dependency and Topical Information for Social Emotion Classification
Chang Wang | Bang Wang | Wei Xiang | Minghua Xu

doi dblp
Information Cascades Modeling via Deep Multi-Task Learning
Xueqin Chen | Kunpeng Zhang | Fan Zhou | Goce Trajcevski | Ting Zhong | Fengli Zhang

doi dblp
An Analysis of the Change in Discussions on Social Media with Bitcoin Price
Andrew Burnie | Emine Yilmaz

doi dblp
Ensembles of Recurrent Networks for Classifying the Relationship of Fake News Titles
Ting Su | Craig Macdonald | Iadh Ounis

doi dblp
Contextually Propagated Term Weights for Document Representation
Casper Hansen | Christian Hansen | Stephen Alstrup | Jakob Grue Simonsen | Christina Lioma

doi dblp
Time-Limits and Summaries for Faster Relevance Assessing
Shahin Rahbariasl | Mark D. Smucker

doi dblp
Deep Collaborative Discrete Hashing with Semantic-Invariant Structure
Zijian Wang | Zheng Zhang | Yadan Luo | Zi Huang

doi dblp
On Topic Difficulty in IR Evaluation: The Effect of Systems, Corpora, and System Components
Fabio Zampieri | Kevin Roitero | J. Shane Culpepper | Oren Kurland | Stefano Mizzaro

doi dblp
M-HIN: Complex Embeddings for Heterogeneous Information Networks via Metagraphs
Yang Fang | Xiang Zhao | Peixin Huang | Weidong Xiao | Maarten de Rijke

doi dblp
How to Deal with Scarce Annotations in Answer Selection
Emmanuel Vallée | Delphine Charlet | Gabriel Marzinotto | Fabrice Clérot | Frank Meyer

doi dblp
One-Class Collaborative Filtering with the Queryable Variational Autoencoder
Ga Wu | Mohamed Reda Bouadjenek | Scott Sanner

doi dblp
Developing Evaluation Metrics for Instant Search Using Mixed Methods Methods
Praveen Chandar | Jean Garcia-Gathright | Christine Hosey | Brian St. Thomas | Jennifer Thom

doi dblp
FAQ Retrieval Using Attentive Matching
Sparsh Gupta | Vitor R. Carvalho

doi dblp
Item Recommendation by Combining Relative and Absolute Feedback Data
Saikishore Kalloori | Tianyu Li | Francesco Ricci

doi dblp
Multiple Query Processing via Logic Function Factoring
Matteo Catena | Nicola Tonellotto

doi dblp
Information Nutritional Label and Word Embedding to Estimate Information Check-Worthiness
Cédric Lespagnol | Josiane Mothe | Md Zia Ullah

doi dblp
Unbiased Low-Variance Estimators for Precision and Related Information Retrieval Effectiveness Measures
Gordon V. Cormack | Maura R. Grossman

doi dblp
Multi-Level Matching Networks for Text Matching
Chunlin Xu | Zhiwei Lin | Shengli Wu | Hui Wang

doi dblp
Investigating the Interplay Between Searchers' Privacy Concerns and Their Search Behavior
Steven Zimmerman | Alistair Thorpe | Chris Fox | Udo Kruschwitz

doi dblp
A Systematic Comparison of Methods for Finding Good Premises for Claims
Lorik Dumani | Ralf Schenkel

doi dblp
Graph Intention Network for Click-through Rate Prediction in Sponsored Search
Feng Li | Zhenrui Chen | Pengjie Wang | Yi Ren | Di Zhang | Xiaoyu Zhu

doi dblp
A Scalable Virtual Document-Based Keyword Search System for RDF Datasets
Dennis Dosso | Gianmaria Silvello

doi dblp
Query-Task Mapping
Michael Völske | Ehsan Fatehifar | Benno Stein | Matthias Hagen

doi dblp
An Analysis of Query Reformulation Techniques for Precision Medicine
Maristella Agosti | Giorgio Maria Di Nunzio | Stefano Marchesin

doi dblp
Using Trails to Support Users with Tasks of Varying Scope
Robert Capra | Jaime Arguello

doi dblp
An Axiomatic Approach to Regularizing Neural Ranking Models
Corby Rosset | Bhaskar Mitra | Chenyan Xiong | Nick Craswell | Xia Song | Saurabh Tiwary

doi dblp
Deeper Text Understanding for IR with Contextual Neural Language Modeling
Zhuyun Dai | Jamie Callan

doi dblp
Understanding the Interpretability of Search Result Summaries
Siyu Mi | Jiepu Jiang

doi dblp
Content-Based Weak Supervision for Ad-Hoc Re-Ranking
Sean MacAvaney | Andrew Yates | Kai Hui | Ophir Frieder

doi dblp
Evaluating Variable-Length Multiple-Option Lists in Chatbots and Mobile Search
Pepa Atanasova | Georgi Karadzhov | Yasen Kiprov | Preslav Nakov | Fabrizio Sebastiani

doi dblp
On Tradeoffs Between Document Signature Methods for a Legal Due Diligence Corpus
Adam Roegiest | Edward Lee

doi dblp
A study on the Interpretability of Neural Retrieval Models using DeepSHAP
Zeon Trevor Fernando | Jaspreet Singh | Avishek Anand

doi dblp
Automatic Task Completion Flows from Web APIs
Kyle Williams | Seyyed Hadi Hashemi | Imed Zitouni

doi dblp
Ontology-Aware Clinical Abstractive Summarization
Sean MacAvaney | Sajad Sotudeh | Arman Cohan | Nazli Goharian | Ish A. Talati | Ross W. Filice

doi dblp
Hyperlink Classification via Structured Graph Embedding
Geon Lee | Seonggoo Kang | Joyce Jiyoung Whang

doi dblp
Answer-enhanced Path-aware Relation Detection over Knowledge Base
Daoyuan Chen | Min Yang | Hai-Tao Zheng | Yaliang Li | Ying Shen

doi dblp
Block-distributed Gradient Boosted Trees
Theodore Vasiloudis | Hyunsu Cho | Henrik Boström

doi dblp
Table2Vec: Neural Word and Entity Embeddings for Table Population and Retrieval
Li Zhang | Shuo Zhang | Krisztian Balog

doi dblp
Coarse-to-Fine Grained Classification
Yuqi Huo | Yao Lu | Yulei Niu | Zhiwu Lu | Ji-Rong Wen

doi dblp
Local Matrix Approximation based on Graph Random Walk
Xuejiao Yang | Bang Wang

doi dblp
A Context-based Framework for Resource Citation Classification in Scientific Literatures
He Zhao | Zhunchen Luo | Chong Feng | Yuming Ye

doi dblp
Text Retrieval Priors for Bayesian Logistic Regression
Eugene Yang | David D. Lewis | Ophir Frieder

doi dblp
A Lightweight Representation of News Events on Social Media
Mauricio Quezada | Barbara Poblete

doi dblp
Analyzing and Predicting News Popularity in an Instant Messaging Service
Mohammad Naseri | Hamed Zamani

doi dblp
Adversarial Training for Review-Based Recommendations
Dimitrios Rafailidis | Fabio Crestani

doi dblp
A New Perspective on Score Standardization
Julián Urbano | Harlley Lima | Alan Hanjalic

doi dblp
Adversarial Collaborative Neural Network for Robust Recommendation
Feng Yuan | Lina Yao | Boualem Benatallah

doi dblp
Sequence and Time Aware Neighborhood for Session-based Recommendations: STAN
Diksha Garg | Priyanka Gupta | Pankaj Malhotra | Lovekesh Vig | Gautam Shroff

doi dblp
Addressing Vocabulary Gap in E-commerce Search
Subhadeep Maji | Rohan Kumar | Manish Bansal | Kalyani Roy | Mohit Kumar | Pawan Goyal

doi dblp
Gated Spectral Units: Modeling Co-evolving Patterns for Sequential Recommendation
Lei Zheng | Ziwei Fan | Chun-Ta Lu | Jiawei Zhang | Philip S. Yu

doi dblp
Deep Distribution Network: Addressing the Data Sparsity Issue for Top-N Recommendation
Lei Zheng | Chaozhuo Li | Chun-Ta Lu | Jiawei Zhang | Philip S. Yu

doi dblp
Normalized Query Commitment Revisited
Haggai Roitman

doi dblp
Quantifying Bias and Variance of System Rankings
Gordon V. Cormack | Maura R. Grossman

doi dblp
Towards Better Support for Exploratory Search through an Investigation of Notes-to-self and Notes-to-share
Anita Crescenzi | Yuan Li | Yinglong Zhang | Robert Capra

doi dblp
The Emotion Profile of Web Search
Gabriella Kazai | Paul Thomas | Nick Craswell

doi dblp
CEDR: Contextualized Embeddings for Document Ranking
Sean MacAvaney | Andrew Yates | Arman Cohan | Nazli Goharian

doi dblp
Learning Unsupervised Semantic Document Representation for Fine-grained Aspect-based Sentiment Analysis
Hao-Ming Fu | Pu-Jen Cheng

doi dblp
Evaluating Resource-Lean Cross-Lingual Embedding Models in Unsupervised Retrieval
Robert Litschko | Goran Glavas | Ivan Vulic | Laura Dietz

doi dblp
FAQ Retrieval using Query-Question Similarity and BERT-Based Query-Answer Relevance
Wataru Sakata | Tomohide Shibata | Ribeka Tanaka | Sadao Kurohashi

doi dblp
Argument Search: Assessing Argument Relevance
Martin Potthast | Lukas Gienapp | Florian Euchner | Nick Heilenkötter | Nico Weidmann | Henning Wachsmuth | Benno Stein | Matthias Hagen

doi dblp
Order-aware Embedding Neural Network for CTR Prediction
Wei Guo | Ruiming Tang | Huifeng Guo | Jianhua Han | Wen Yang | Yuzhou Zhang

doi dblp
The Impact of Score Ties on Repeatability in Document Ranking
Jimmy Lin | Peilin Yang

doi dblp
Critically Examining the "Neural Hype": Weak Baselines and the Additivity of Effectiveness Gains from Neural Ranking Models
Wei Yang | Kuang Lu | Peilin Yang | Jimmy Lin

doi dblp
BERT with History Answer Embedding for Conversational Question Answering
Chen Qu | Liu Yang | Minghui Qiu | W. Bruce Croft | Yongfeng Zhang | Mohit Iyyer

doi dblp
On the Effect of Low-Frequency Terms on Neural-IR Models
Sebastian Hofstätter | Navid Rekabsaz | Carsten Eickhoff | Allan Hanbury

doi dblp
Effective Medical Archives Processing Using Knowledge Graphs
Xiaoli Wang | Rongzhen Wang | Zhifeng Bao | Jiayin Liang | Wei Lu

doi dblp
Syntax-Aware Aspect-Level Sentiment Classification with Proximity-Weighted Convolution Network
Chen Zhang | Qiuchi Li | Dawei Song

doi dblp
A Study on Agreement in PICO Span Annotations
Grace E. Lee | Aixin Sun

doi dblp
Corpus-based Set Expansion with Lexical Features and Distributed Representations
Puxuan Yu | Zhiqi Huang | Razieh Rahimi | James Allan

doi dblp
Sparse Tensor Co-clustering as a Tool for Document Categorization
Rafika Boutalbi | Lazhar Labiod | Mohamed Nadif

doi dblp
Numeral Attachment with Auxiliary Tasks
Chung-Chi Chen | Hen-Hsen Huang | Hsin-Hsi Chen

doi dblp
Decoding The Style And Bias of Song Lyrics
Manash Pratim Barman | Amit Awekar | Sambhav Kothari

doi dblp
Retrieving Multi-Entity Associations: An Evaluation of Combination Modes for Word Embeddings
Gloria Feher | Andreas Spitz | Michael Gertz

doi dblp
Modeling Transferable Topics for Cross-Target Stance Detection
Penghui Wei | Wenji Mao

doi dblp
TDP: Personalized Taxi Demand Prediction Based on Heterogeneous Graph Embedding
Zhenlong Zhu | Ruixuan Li | Minghui Shan | Yuhua Li | Lu Gao | Fei Wang | Jixing Xu | Xiwu Gu

doi dblp
Uncovering Insurance Fraud Conspiracy with Network Learning
Chen Liang | Ziqi Liu | Bin Liu | Jun Zhou | Xiaolong Li | Shuang Yang | Yuan Qi

doi dblp
Training Streaming Factorization Machines with Alternating Least Squares
Xueyu Mao | Saayan Mitra | Sheng Li

doi dblp
Social Attentive Deep Q-network for Recommendation
Yu Lei | Zhitao Wang | Wenjie Li | Hongbin Pei

doi dblp
Cleaned Similarity for Better Memory-Based Recommenders
Farhan Khawar | Nevin L. Zhang

doi dblp
ABCPRec: Adaptively Bridging Consumer and Producer Roles for User-Generated Content Recommendation
Kosetsu Tsukuda | Satoru Fukayama | Masataka Goto

doi dblp
Improving Collaborative Metric Learning with Efficient Negative Sampling
Viet-Anh Tran | Romain Hennequin | Jimena Royo-Letelier | Manuel Moussallam

doi dblp
SAIN: Self-Attentive Integration Network for Recommendation
Seongjun Yun | Raehyun Kim | Miyoung Ko | Jaewoo Kang

doi dblp
Towards Context-Aware Evaluation for Image Search
Yunqiu Shao | Jiaxin Mao | Yiqun Liu | Min Zhang | Shaoping Ma

doi dblp
A Horizontal Patent Test Collection
Mihai Lupu | Alexandros Bampoulidis | Luca Papariello

doi dblp
Dynamic Sampling Meets Pooling
Gordon V. Cormack | Haotian Zhang | Nimesh Ghelani | Mustafa Abualsaud | Mark D. Smucker | Maura R. Grossman | Shahin Rahbariasl | Amira Ghenai

doi dblp
Help Me Search: Leveraging User-System Collaboration for Query Construction to Improve Accuracy for Difficult Queries
Saar Kuzi | Abhishek Narwekar | Anusri Pampari | ChengXiang Zhai

doi dblp
On Anonymous Commenting: A Greedy Approach to Balance Utilization and Anonymity for Instagram Users
Arian Askari | Asal Jalilvand | Mahmood Neshati

doi dblp
Neural Compatibility Ranking for Text-based Fashion Matching
Suthee Chaidaroon | Yi Fang | Min Xie | Alessandro Magnani

doi dblp
NRPA: Neural Recommendation with Personalized Attention
Hongtao Liu | Fangzhao Wu | Wenjun Wang | Xianchen Wang | Pengfei Jiao | Chuhan Wu | Xing Xie

doi dblp
Vertical Search Blending: A Real-world Counterfactual Dataset
Pavel Procházka | Matej Kocián | Jakub Drdák | Jan Vrsovský | Vladimír Kadlec | Jaroslav Kuchar

doi dblp
Revisiting Approximate Metric Optimization in the Age of Deep Neural Networks
Sebastian Bruch | Masrour Zoghi | Michael Bendersky | Marc Najork

doi dblp
Name Entity Recognition with Policy-Value Networks
Yadi Lao | Jun Xu | Sheng Gao | Jun Guo | Ji-Rong Wen

doi dblp
Revealing the Role of User Moods in Struggling Search Tasks
Luyan Xu | Xuan Zhou | Ujwal Gadiraju

doi dblp
Selecting Discriminative Terms for Relevance Model
Dwaipayan Roy | Sumit Bhatia | Mandar Mitra

doi dblp
A Dataset of Systematic Review Updates
Amal Alharbi | Mark Stevenson

doi dblp
Query Performance Prediction for Pseudo-Feedback-Based Retrieval
Haggai Roitman | Oren Kurland

doi dblp
Reinforcement Learning for User Intent Prediction in Customer Service Bots
Cen Chen | Chilin Fu | Xu Hu | Xiaolu Zhang | Jun Zhou | Xiaolong Li | Forrest Sheng Bao

doi dblp
Enhanced News Retrieval: Passages Lead the Way!
Matteo Catena | Ophir Frieder | Cristina Ioana Muntean | Franco Maria Nardini | Raffaele Perego | Nicola Tonellotto

doi dblp
Contextual Dialogue Act Classification for Open-Domain Conversational Agents
Ali Ahmadvand | Jason Ingyu Choi | Eugene Agichtein

doi dblp
Accelerating Exact Inner Product Retrieval by CPU-GPU Systems
Long Xiang | Bo Tang | Chuan Yang

doi dblp
LIRME: Locally Interpretable Ranking Model Explanation
Manisha Verma | Debasis Ganguly

doi dblp
Solr Integration in the Anserini Information Retrieval Toolkit
Ryan Clancy | Toke Eskildsen | Nick Ruest | Jimmy Lin

doi dblp
Parrot: A Python-based Interactive Platform for Information Retrieval Research
Xinhui Tu | Jimmy X. Huang | Jing Luo | Runjie Zhu | Tingting He

doi dblp
An Open-Access Platform for Transparent and Reproducible Structured Searching
Tony Russell-Rose | Jon Chamberlain

doi dblp
MatchZoo: A Learning, Practicing, and Developing System for Neural Text Matching
Jiafeng Guo | Yixing Fan | Xiang Ji | Xueqi Cheng

doi dblp
AgentBuddy: an IR System based on Bandit Algorithms to Reduce Cognitive Load for Customer Care Agents
Hrishikesh Ganu | Mithun Ghosh | Freddy Jose | Shashi Roshan

doi dblp
AliISA: Creating an Interactive Search Experience in E-commerce Platforms
Fei Xiao | Zhen Wang | Haikuan Huang | Jun Huang | Xi Chen | Hongbo Deng | Minghui Qiu | Xiaoli Gong

doi dblp
SCSS-LIE: A Novel Synchronous Collaborative Search System with a Live Interactive Engine
Junyan Wang | Peng Zhang | Cheng Zhang | Dawei Song

doi dblp
Information Retrieval Meets Scalable Text Analytics: Solr Integration with Spark
Ryan Clancy | Jaejun Lee | Zeynep Akkalyoncu Yilmaz | Jimmy Lin

doi dblp
Social Knowledge Graph Explorer
Omar Alonso | Vasileios Kandylas | Serge-Eric Tremblay

doi dblp
cwl_eval: An Evaluation Tool for Information Retrieval
Leif Azzopardi | Paul Thomas | Alistair Moffat

doi dblp
TrecTools: an Open-source Python Library for Information Retrieval Practitioners Involved in TREC-like Campaigns
João R. M. Palotti | Harrisen Scells | Guido Zuccon

doi dblp
Automatic Curation of Content Tables for Educational Videos
Arpan Mukherjee | Shubhi Tiwari | Tanya Chowdhury | Tanmoy Chakraborty

doi dblp
Explanatory and Actionable Debugging for Machine Learning: A TableQA Demonstration
Minseok Cho | Gyeongbok Lee | Seung-won Hwang

doi dblp
A Pipeline for Disaster Response and Relief Coordination
Pranav Maneriker | Nikhita Vedula | Hussein S. Al-Olimat | Jiayong Liang | Omar El-Khoury | Ethan J. Kubatko | Desheng Liu | Krishnaprasad Thirunarayan | Valerie L. Shalin | Amit P. Sheth | Srinivasan Parthasarathy

doi dblp
Event Tracker: A Text Analytics Platform for Use During Disasters
Charles Thomas | Richard McCreadie | Iadh Ounis

doi dblp
KANDINSKY: Abstract Art-Inspired Visualization of Social Discussions
Christina Lui | Sourav S. Bhowmick | Adam Jatowt

doi dblp
EXACT: Attributed Entity Extraction By Annotating Texts
Ke Chen | Lei Feng | Qingkuang Chen | Gang Chen | Lidan Shou

doi dblp
Expert-Guided Entity Extraction using Expressive Rules
Mayank Kejriwal | Runqi Shao | Pedro A. Szekely

doi dblp
An Experimentation Platform for Precision Medicine
Vincent Nguyen | Sarvnaz Karimi | Brian Jin

doi dblp
WestSearch Plus: A Non-factoid Question-Answering System for the Legal Domain
Gayle McElvain | George Sanchez | Seán Matthews | Don Teo | Filippo Pompili | Tonya Custis

doi dblp
Demonstrating Requirement Search on a University Degree Search Application
Nicholas Mendez | Kyle De Freitas | Inzamam Rahaman

doi dblp
Alexa, Can You Help Me Shop?
Yoelle Maarek

doi dblp
Challenges in Search on Streaming Services: Netflix Case Study
Sudarshan Lamkhede | Sudeep Das

doi dblp
Challenges and Opportunities in Understanding Spoken Queries Directed at Modern Entertainment Platforms
Ferhan Türe | Jinfeng Rao | Raphael Tang | Jimmy Lin

doi dblp
Ghosting: Contextualized Query Auto-Completion on Amazon Search
Lakshmi Ramachandran | Uma Murthy

doi dblp
Simulacra and Selection: Clothing Set Recommendation at Stitch Fix
Kevin Zielnicki

doi dblp
Searching for Communities: a Facebook Way
Viet Ha-Thuc | Srinath Aaleti | Rongda Zhu | Nade Sritanyaratana | Corey Chen

doi dblp
From Semantic Retrieval to Pairwise Ranking: Applying Deep Learning in E-commerce Search
Rui Li | Yunjiang Jiang | Wenyun Yang | Guoyu Tang | Songlin Wang | Chaoyi Ma | Wei He | Xi Xiong | Yun Xiao | Yihong Eric Zhao

doi dblp
Beyond Keyword Targeting: An End-to-End Ad Retrieval Framework for Sponsored Search
Xiao Yang | Zhi Guo | Zongyao Ding

doi dblp
Nobody Said it Would be Easy: A Decade of R&D Projects in Information Access from Thomson over Reuters to Refinitiv
Jochen L. Leidner

doi dblp
Family History Discovery through Search at Ancestry
Peng Jiang | Yingrui Yang | Gann Bierner | Fengjie Alex Li | Ruhan Wang | Azadeh Moghtaderi

doi dblp
USEing Transfer Learning in Retrieval of Statistical Data
Anton Firsov | Vladimir Bugay | Anton Karpenko

doi dblp
Find Relevant Cases in All Cases: Your Journey at Doctrine
Nicolas Fiorini

doi dblp
Non-factoid Question Answering in the Legal Domain
Gayle McElvain | George Sanchez | Don Teo | Tonya Custis

doi dblp
Looking for Opportunities: Challenges in Procurement Search
Stuart Mackie | David Macdonald | Leif Azzopardi | Yashar Moshfeghi

doi dblp
Effective Online Evaluation for Web Search
Alexey Drutsa | Gleb Gusev | Eugene Kharitonov | Denis Kulemyakin | Pavel Serdyukov | Igor Yashkov

doi dblp
Building Economic Models and Measures of Search
Leif Azzopardi | Alistair Moffat | Paul Thomas | Guido Zuccon

doi dblp
Fairness and Discrimination in Retrieval and Recommendation
Michael D. Ekstrand | Robin Burke | Fernando Diaz

doi dblp
Deep Natural Language Processing for Search Systems
Weiwei Guo | Huiji Gao | Jun Shi | Bo Long

doi dblp
Extracting, Mining and Predicting Users' Interests from Social Networks
Fattane Zarrinkalam | Hossein Fani | Ebrahim Bagheri

doi dblp
Web Table Extraction, Retrieval and Augmentation
Shuo Zhang | Krisztian Balog

doi dblp
Example-based Search: a New Frontier for Exploratory Search
Matteo Lissandrini | Davide Mottin | Themis Palpanas | Yannis Velegrakis

doi dblp
Deep Chit-Chat: Deep Learning for Chatbots
Wei Wu | Rui Yan

doi dblp
Learning to Quantify: Estimating Class Prevalence via Supervised Learning
Alejandro Moreo | Fabrizio Sebastiani

doi dblp
SIGIR 2019 Tutorial on Explainable Recommendation and Search
Yongfeng Zhang | Jiaxin Mao | Qingyao Ai

doi dblp
Learning to Rank in Theory and Practice: From Gradient Boosting to Neural Networks and Unbiased Learning
Claudio Lucchese | Franco Maria Nardini | Rama Kumar Pasumarthi | Sebastian Bruch | Michael Bendersky | Xuanhui Wang | Harrie Oosterhuis | Rolf Jagerman | Maarten de Rijke

doi dblp
ECOM'19: The SIGIR 2019 Workshop on eCommerce
Jon Degenhardt | Surya Kallumadi | Utkarsh Porwal | Andrew Trotman

doi dblp
Workshop on Fairness, Accountability, Confidentiality, Transparency, and Safety in Information Retrieval (FACTS-IR)
Alexandra Olteanu | Jean Garcia-Gathright | Maarten de Rijke | Michael D. Ekstrand

doi dblp
ROME 2019: Workshop on Reducing Online Misinformation Exposure
Guillaume Bouchard | Guido Caldarelli | Vassilis Plachouras

doi dblp
Third International Workshop on Recent Trends in News Information Retrieval (NewsIR'19)
Dyaa Albakour | Miguel Martinez | Sylvia Tippmann | Ahmet Aker | Jonathan Stray | Shiri Dori-Hacohen | Alberto Barrón-Cedeño

doi dblp
The SIGIR 2019 Open-Source IR Replicability Challenge (OSIRRC 2019)
Ryan Clancy | Nicola Ferro | Claudia Hauff | Jimmy Lin | Tetsuya Sakai | Ze Zhong Wu

doi dblp
WCIS 2019: 1st Workshop on Conversational Interaction Systems
Abhinav Rastogi | Alexandros Papangelis | Rahul Goel | Chandra Khatri

doi dblp
EARS 2019: The 2nd International Workshop on ExplainAble Recommendation and Search
Yongfeng Zhang | Yi Zhang | Min Zhang | Chirag Shah

doi dblp
Joint Workshop on Bibliometric-enhanced Information Retrieval and Natural Language Processing for Digital Libraries (BIRNDL 2019)
Muthu Kumar Chandrasekaran | Philipp Mayr | Michihiro Yasunaga | Dayne Freitag | Dragomir R. Radev | Min-Yen Kan

doi dblp
Dynamic Content Monitoring and Exploration using Vector Spaces
Benyou Wang

doi dblp
Characterizing the Stages of Complex Tasks
Jiqun Liu

doi dblp
Ranking Robustness In Adversarial Retrieval Settings
Gregory Goren

doi dblp
Event Information Retrieval from Text
Rashmi Sankepally

doi dblp
Implicit Entity Recognition, Classification and Linking in Tweets
Hawre Hosseini

doi dblp
Biomedical Heterogeneous Data Integration and Rank Retrieval using Data Bridges
Priya Deshpande

doi dblp
From Query Variations To Learned Relevance Modeling
Binsheng Liu

doi dblp
Multimodal Data Fusion with Quantum Inspiration
Qiuchi Li

doi dblp
Document Distance Metric Learning in an Interactive Exploration Process
Marco Wrzalik

doi dblp
Measuring Job Search Effectiveness
Alfan Farizki Wicaksono

doi dblp
Informing the Design of Conversational IR Systems: Framework and Result Presentation
Souvick Ghosh

doi dblp
Evaluating Risk-Sensitive Text Retrieval
Rodger Benham

doi dblp
Efficient and Effective Text-Annotation through Active Learning
Markus Zlabinger

doi dblp
A Domain-Independent and Multilingual Approach for Crisis Event Detection and Understanding
Hernan Sarmiento