Main » WWWJ » 2019 »

2019 Volume 22 Issue 5


Anthology ID:
2019.wwwjournals_journal-ir0anthology0volumeA22A5
Year:
2019
BibTeX:
Download

doi dblp
Guest editorial: special issue on big data for effective disaster management (In Memorial of Tao Li)
Xuan Song | Song Guo | Haizhong Wang

doi dblp
Multimodal deep learning based on multiple correspondence analysis for disaster management
Samira Pouyanfar | Yudong Tao | Haiman Tian | Shu-Ching Chen | Mei-Ling Shyu

doi dblp
dTexSL: A dynamic disaster textual storyline generating framework
Ruifeng Yuan | Qifeng Zhou | Wubai Zhou

doi dblp
Machine learning based fast multi-layer liquefaction disaster assessment
Chongke Bi | Bairan Fu | Jian Chen | Yudong Zhao | Lu Yang | Yulin Duan | Yun Shi

doi dblp
Guest editorial: special issue on Web data querying, mining, and privacy preserving
Yunjun Gao | Lu Chen

doi dblp
Spatio-temporal top-k term search over sliding window
Lisi Chen | Shuo Shang | Bin Yao | Kai Zheng

doi dblp
Mining maximal sub-prevalent co-location patterns
Lizhen Wang | Xuguang Bao | Lihua Zhou | Hongmei Chen

doi dblp
Large-scale holistic approach to Web block classification: assembling the jigsaws of a Web page puzzle
Andrey Kravchenko

doi dblp
Towards secure and truthful task assignment in spatial crowdsourcing
Dongjun Zhai | Yue Sun | An Liu | Zhixu Li | Guanfeng Liu | Lei Zhao | Kai Zheng

doi dblp
Adapting HTML5 Web applications to user privacy preferences
Georgia M. Kapitsaki | Theodoros Charalambous

doi dblp
Editor's Note: Special Issue on Big Data Management and Intelligent Analytics

doi dblp
Fine-grained probability counting for cardinality estimation of data streams
Lun Wang | Tong Yang | Hao Wang | Jie Jiang | Zekun Cai | Bin Cui | Xiaoming Li

doi dblp
Online delivery route recommendation in spatial crowdsourcing
Dezhi Sun | Ke Xu | Hao Cheng | Yuanyuan Zhang | Tianshu Song | Rui Liu | Yi Xu

doi dblp
A novel temporal and topic-aware recommender model
Dandan Song | Zhifan Li | Mingming Jiang | Lifei Qin | Lejian Liao

doi dblp
IQGA: A route selection method based on quantum genetic algorithm- toward urban traffic management under big data environment
Yuefei Tian | Wenbin Hu | Bo Du | Simon Hu | Cong Nie | Cheng Zhang

doi dblp
Approximate spatio-temporal top-k publish/subscribe
Lisi Chen | Shuo Shang

doi dblp
Interference identification in smart grid communications
Jingping Yin | Weiwei Miao | Wen Ye | Jiayan Teng | Chengling Jiang | Rui Liu

doi dblp
Time-aware metric embedding with asymmetric projection for successive POI recommendation
Haochao Ying | Jian Wu | Guandong Xu | Yanchi Liu | Tingting Liang | Xiao Zhang | Hui Xiong

doi dblp
Layered convolutional dictionary learning for sparse coding itemsets
Sameen Mansha | Hoang Thanh Lam | Hongzhi Yin | Faisal Kamiran | Mohsen Ali