Main » TIST » 2020 »

2020 Volume 11 Issue 3


Anthology ID:
2020.tist_journal-ir0anthology0volumeA11A3
Year:
2020
BibTeX:
Download

doi dblp
Adversarial Attacks on Deep-learning Models in Natural Language Processing: A Survey
Wei Emma Zhang | Quan Z. Sheng | Ahoud Alhazmi | Chenliang Li

doi dblp
Unified Generative Adversarial Networks for Multiple-Choice Oriented Machine Comprehension
Zhuang Liu | Keli Xiao | Bo Jin | Kaiyu Huang | Degen Huang | Yunxia Zhang

doi dblp
Copula-Based Anomaly Scoring and Localization for Large-Scale, High-Dimensional Continuous Data
Gábor Horváth | Edith Kovács | Roland Molontay | Szabolcs Nováczki

doi dblp
Modeling with Node Popularities for Autonomous Overlapping Community Detection
Di Jin | Bingyi Li | Pengfei Jiao | Dongxiao He | Hongyu Shan | Weixiong Zhang

doi dblp
Understand Dynamic Regret with Switching Cost for Online Decision Making
Yawei Zhao | Qian Zhao | Xingxing Zhang | En Zhu | Xinwang Liu | Jianping Yin

doi dblp
Deep Neighborhood Component Analysis for Visual Similarity Modeling
Xueliang Liu | Xun Yang | Meng Wang | Richang Hong

doi dblp
Learning Three-dimensional Skeleton Data from Sign Language Video
Heike Brock | Felix Law | Kazuhiro Nakadai | Yuji Nagashima

doi dblp
WiSign: Ubiquitous American Sign Language Recognition Using Commercial Wi-Fi Devices
Lei Zhang | Yixiang Zhang | Xiaolong Zheng

doi dblp
Two Can Play That Game: An Adversarial Evaluation of a Cyber-Alert Inspection System
Ankit Shah | Arunesh Sinha | Rajesh Ganesan | Sushil Jajodia | Hasan Cam

doi dblp
A Causal Dirichlet Mixture Model for Causal Inference from Observational Data
Adi Lin | Jie Lu | Junyu Xuan | Fujin Zhu | Guangquan Zhang

doi dblp
HERA: Partial Label Learning by Combining Heterogeneous Loss with Sparse and Low-Rank Regularization
Gengyu Lyu | Songhe Feng | Yidong Li | Yi Jin | Guojun Dai | Congyan Lang

doi dblp
Analyzing and Detecting Collusive Users Involved in Blackmarket Retweeting Activities
Udit Arora | Hridoy Sankar Dutta | Brihi Joshi | Aditya Chetan | Tanmoy Chakraborty