Main » TIST » 2020 »

2020 Volume 11 Issue 4


Anthology ID:
2020.tist_journal-ir0anthology0volumeA11A4
Year:
2020
BibTeX:
Download

doi dblp
Video Object Segmentation and Tracking: A Survey
Rui Yao | Guosheng Lin | Shixiong Xia | Jiaqi Zhao | Yong Zhou

doi dblp
Knowledge-aware Attentive Wasserstein Adversarial Dialogue Response Generation
Yingying Zhang | Quan Fang | Shengsheng Qian | Changsheng Xu

doi dblp
BISTRO: Berkeley Integrated System for Transportation Optimization
Sidney A. Feygin | Jessica R. Lazarus | Edward H. Forscher | Valentine Golfier-Vetterli | Jonathan W. Lee | Abhishek Gupta | Rashid A. Waraich | Colin J. R. Sheppard | Alexandre M. Bayen

doi dblp
Superpixel Region Merging Based on Deep Network for Medical Image Segmentation
Hui Liu | Haiou Wang | Yan Wu | Lei Xing

doi dblp
CNN-based Multiple Manipulation Detector Using Frequency Domain Features of Image Residuals
Divya Singhal | Abhinav Gupta | Anurag Tripathi | Ravi Kothari

doi dblp
CoFi-points: Collaborative Filtering via Pointwise Preference Learning on User/Item-Set
Lin Li | Weike Pan | Zhong Ming

doi dblp
An Attention-based Rumor Detection Model with Tree-structured Recursive Neural Networks
Jing Ma | Wei Gao | Shafiq R. Joty | Kam-Fai Wong

doi dblp
Mining High-utility Temporal Patterns on Time Interval-based Data
Jun-Zhe Wang | Yi-Cheng Chen | Wen-Yueh Shih | Lin Yang | Yu-Shao Liu | Jiun-Long Huang

doi dblp
Domain-attention Conditional Wasserstein Distance for Multi-source Domain Adaptation
Hanrui Wu | Yuguang Yan | Michael K. Ng | Qingyao Wu

doi dblp
Geosocial Co-Clustering: A Novel Framework for Geosocial Community Detection
Jungeun Kim | Jae-Gil Lee | Byung Suk Lee | Jiajun Liu

doi dblp
A Traffic Density Estimation Model Based on Crowdsourcing Privacy Protection
Yapei Huang | Yun Tian | Zhijie Liu | Xiaowei Jin | Yanan Liu | Shifeng Zhao | Daxin Tian

doi dblp
End-to-End Text-to-Image Synthesis with Spatial Constrains
Min Wang | Congyan Lang | Liqian Liang | Songhe Feng | Tao Wang | Yutong Gao

doi dblp
Understanding the Long-Term Evolution of Electric Taxi Networks: A Longitudinal Measurement Study on Mobility and Charging Patterns
Guang Wang | Fan Zhang | Huijun Sun | Yang Wang | Desheng Zhang

doi dblp
DeepKey: A Multimodal Biometric Authentication System via Deep Decoding Gaits and Brainwaves
Xiang Zhang | Lina Yao | Chaoran Huang | Tao Gu | Zheng Yang | Yunhao Liu