Main » TIST » 2020 »

2020 Volume 11 Issue 5


Anthology ID:
2020.tist_journal-ir0anthology0volumeA11A5
Year:
2020
BibTeX:
Download

doi dblp
A Survey of Unsupervised Deep Domain Adaptation
Garrett Wilson | Diane J. Cook

doi dblp
Practical Privacy Preserving POI Recommendation
Chaochao Chen | Jun Zhou | Bingzhe Wu | Wenjing Fang | Li Wang | Yuan Qi | Xiaolin Zheng

doi dblp
Cut-n-Reveal: Time Series Segmentations with Explanations
Nikhil Muralidhar | Anika Tabassum | Liangzhe Chen | Supriya Chinthavali | Naren Ramakrishnan | B. Aditya Prakash

doi dblp
Multi-Task Learning for Entity Recommendation and Document Ranking in Web Search
Jizhou Huang | Haifeng Wang | Wei Zhang | Ting Liu

doi dblp
Adaptive HTF-MPR: An Adaptive Heterogeneous TensorFlow Mapper Utilizing Bayesian Optimization and Genetic Algorithms
Ahmad Albaqsami | Maryam S. Hosseini | Masoomeh Jasemi | Nader Bagherzadeh

doi dblp
STARS: Defending against Sockpuppet-Based Targeted Attacks on Reviewing Systems
Rui Liu | Runze Liu | Andrea Pugliese | V. S. Subrahmanian

doi dblp
A Discriminative Convolutional Neural Network with Context-aware Attention
Yuxiang Zhou | Lejian Liao | Yang Gao | Heyan Huang | Xiaochi Wei

doi dblp
Shapelet-transformed Multi-channel EEG Channel Selection
Chenglong Dai | Dechang Pi | Stefanie I. Becker

doi dblp
Querying Recurrent Convoys over Trajectory Data
Munkh-Erdene Yadamjav | Zhifeng Bao | Baihua Zheng | Farhana Murtaza Choudhury | Hanan Samet

doi dblp
Learning Generalizable and Identity-Discriminative Representations for Face Anti-Spoofing
Xiaoguang Tu | Zheng Ma | Jian Zhao | Guodong Du | Mei Xie | Jiashi Feng

doi dblp
Moment-Guided Discriminative Manifold Correlation Learning on Ordinal Data
Qing Tian | Wenqiang Zhang | Meng Cao | Liping Wang | Songcan Chen | Hujun Yin

doi dblp
Dancing with Trump in the Stock Market: A Deep Information Echoing Model
Kun Yuan | Guannan Liu | Junjie Wu | Hui Xiong

doi dblp
Mapping Points of Interest Through Street View Imagery and Paid Crowdsourcing
Eddy Maddalena | Luis-Daniel Ibáñez | Elena Simperl