Main » TIST » 2022 »

2022 Volume 13 Issue 1


Anthology ID:
2022.tist_journal-ir0anthology0volumeA13A1
Year:
2022
BibTeX:
Download

doi dblp
Introduction to the Special Issue on Intelligent Trajectory Analytics: Part I
Kai Zheng | Yong Li | Cyrus Shahabi | Hongzhi Yin

doi dblp
Passenger Mobility Prediction via Representation Learning for Dynamic Directed and Weighted Graphs
Yuandong Wang | Hongzhi Yin | Tong Chen | Chunyang Liu | Ben Wang | Tianyu Wo | Jie Xu

doi dblp
Instant Basketball Defensive Trajectory Generation
Wen-Cheng Chen | Wan-Lun Tsai | Huan-Hua Chang | Min-Chun Hu | Wei-Ta Chu

doi dblp
Contrastive Trajectory Learning for Tour Recommendation
Fan Zhou | Pengyu Wang | Xovee Xu | Wenxin Tai | Goce Trajcevski

doi dblp
Origin-Aware Location Prediction Based on Historical Vehicle Trajectories
Meng Chen | Qingjie Liu | Weiming Huang | Teng Zhang | Yixuan Zuo | Xiaohui Yu

doi dblp
Deep Siamese Metric Learning: A Highly Scalable Approach to Searching Unordered Sets of Trajectories
Christoffer Löffler | Luca Reeb | Daniel Dzibela | Robert Marzilger | Nicolas Witt | Björn M. Eskofier | Christopher Mutschler

doi dblp
Predicting Future Locations with Semantic Trajectories
Heli Sun | Xianglan Guo | Zhou Yang | Xuguang Chu | Xinwang Liu | Liang He

doi dblp
Let Trajectories Speak Out the Traffic Bottlenecks
Hui Luo | Zhifeng Bao | Gao Cong | J. Shane Culpepper | Nguyen Lu Dang Khoa

doi dblp
Exploring the Risky Travel Area and Behavior of Car-hailing Service
Hongting Niu | Hengshu Zhu | Ying Sun | Xinjiang Lu | Jing Sun | Zhiyuan Zhao | Hui Xiong | Bo Lang

doi dblp
Simultaneous Past and Current Social Interaction-aware Trajectory Prediction for Multiple Intelligent Agents in Dynamic Scenes
Yanliang Zhu | Dongchun Ren | Yi Xu | Deheng Qian | Mingyu Fan | Xin Li | Huaxia Xia

doi dblp
An Uncertainty-based Neural Network for Explainable Trajectory Segmentation
Xin Bi | Chao Zhang | Fangtong Wang | Zhixun Liu | Xiangguo Zhao | Ye Yuan | Guoren Wang

doi dblp
How Members of Covert Networks Conceal the Identities of Their Leaders
Marcin Waniek | Tomasz P. Michalak | Michael J. Wooldridge | Talal Rahwan

doi dblp
Self-Adaptive Feature Transformation Networks for Object Detection in low luminance Images
Shih-Chia Huang | Quoc-Viet Hoang | Da-Wei Jaw

doi dblp
Mining Willing-to-Pay Behavior Patterns from Payment Datasets
Yu Ting Wen | Hui-Kuo Yang | Wen-Chih Peng

doi dblp
Graph Neural Networks: Taxonomy, Advances, and Trends
Yu Zhou | Haixia Zheng | Xin Huang | Shufeng Hao | Dengao Li | Jumin Zhao

doi dblp
FairSR: Fairness-aware Sequential Recommendation through Multi-Task Learning with Preference Graph Embeddings
Cheng-Te Li | Cheng Hsu | Yang Zhang