Main » TIST » 2022 »

2022 Volume 13 Issue 2


Anthology ID:
2022.tist_journal-ir0anthology0volumeA13A2
Year:
2022
BibTeX:
Download

doi dblp
Introduction to the Special Issue on Deep Learning for Spatio-Temporal Data: Part 2
Senzhang Wang | Junbo Zhang | Yanjie Fu | Yong Li

doi dblp
Multimodal Spatio-Temporal Prediction with Stochastic Adversarial Networks
Divya Saxena | Jiannong Cao

doi dblp
Deep Spatio-temporal Adaptive 3D Convolutional Neural Networks for Traffic Flow Prediction
He Li | Xuejiao Li | Liangcai Su | Duo Jin | Jianbin Huang | Deshuang Huang

doi dblp
Graph Sequence Neural Network with an Attention Mechanism for Traffic Speed Prediction
Zhilong Lu | Weifeng Lv | Zhipu Xie | Bowen Du | Guixi Xiong | Leilei Sun | Haiquan Wang

doi dblp
Predicting Citywide Crowd Dynamics at Big Events: A Deep Learning System
Renhe Jiang | Zekun Cai | Zhaonan Wang | Chuang Yang | Zipei Fan | Quanjun Chen | Xuan Song | Ryosuke Shibasaki

doi dblp
Generative Adversarial Networks for Spatio-temporal Data: A Survey
Nan Gao | Hao Xue | Wei Shao | Sichen Zhao | Kyle Kai Qin | Arian Prabowo | Mohammad Saiedur Rahaman | Flora D. Salim

doi dblp
Urban Traffic Dynamics Prediction - A Continuous Spatial-temporal Meta-learning Approach
Yingxue Zhang | Yanhua Li | Xun Zhou | Jun Luo | Zhi-Li Zhang

doi dblp
DeepRoute+: Modeling Couriers' Spatial-temporal Behaviors and Decision Preferences for Package Pick-up Route Prediction
Haomin Wen | Youfang Lin | Huaiyu Wan | Shengnan Guo | Fan Wu | Lixia Wu | Chao Song | Yinghui Xu

doi dblp
Weakly Supervised Spatial Deep Learning for Earth Image Segmentation Based on Imperfect Polyline Labels
Zhe Jiang | Wenchong He | Marcus Stephen Kirby | Arpan Man Sainju | Shaowen Wang | Lawrence V. Stanislawski | Ethan Shavers | E. Lynn Usery

doi dblp
Earth Imagery Segmentation on Terrain Surface with Limited Training Labels: A Semi-supervised Approach based on Physics-Guided Graph Co-Training
Wenchong He | Arpan Man Sainju | Zhe Jiang | Da Yan | Yang Zhou

doi dblp
COVID-GAN+: Estimating Human Mobility Responses to COVID-19 through Spatio-temporal Generative Adversarial Networks with Enhanced Features
Han Bao | Xun Zhou | Yiqun Xie | Yingxue Zhang | Yanhua Li

doi dblp
Make More Connections: Urban Traffic Flow Forecasting with Spatiotemporal Adaptive Gated Graph Convolution Network
Bin Lu | Xiaoying Gan | Haiming Jin | Luoyi Fu | Xinbing Wang | Haisong Zhang

doi dblp
Data-driven Targeted Advertising Recommendation System for Outdoor Billboard
Liang Wang | Zhiwen Yu | Bin Guo | Dingqi Yang | Lianbo Ma | Zhidan Liu | Fei Xiong

doi dblp
Bayesian Attribute Bagging-Based Extreme Learning Machine for High-Dimensional Classification and Regression
Yulin He | Xuan Ye | Joshua Zhexue Huang | Philippe Fournier-Viger

doi dblp
A Survey on Text Classification: From Traditional to Deep Learning
Qian Li | Hao Peng | Jianxin Li | Congying Xia | Renyu Yang | Lichao Sun | Philip S. Yu | Lifang He

doi dblp
Location-Centered House Price Prediction: A Multi-Task Learning Approach
Guangliang Gao | Zhifeng Bao | Jie Cao | A. Kai Qin | Timos Sellis

doi dblp
CrimeTensor: Fine-Scale Crime Prediction via Tensor Learning with Spatiotemporal Consistency
Weichao Liang | Zhiang Wu | Zhe Li | Yong Ge