Main » TIST » 2022 »

2022 Volume 13 Issue 5


Anthology ID:
2022.tist_journal-ir0anthology0volumeA13A5
Year:
2022
BibTeX:
Download

doi dblp
Preface to Federated Learning: Algorithms, Systems, and Applications: Part 2
Qiang Yang | Yongxin Tong | Yang Liu | Yangqiu Song | Hao Peng | Boi Faltings

doi dblp
PSDF: Privacy-aware IoV Service Deployment with Federated Learning in Cloud-Edge Computing
Xiaolong Xu | Wentao Liu | Yulan Zhang | Xuyun Zhang | Wanchun Dou | Lianyong Qi | Md. Zakirul Alam Bhuiyan

doi dblp
FLEE: A Hierarchical Federated Learning Framework for Distributed Deep Neural Network over Cloud, Edge, and End Device
Zhengyi Zhong | Weidong Bao | Ji Wang | Xiaomin Zhu | Xiongtao Zhang

doi dblp
Federated Learning for Electronic Health Records
Trung Kien Dang | Xiang Lan | Jianshu Weng | Mengling Feng

doi dblp
Auto-weighted Robust Federated Learning with Corrupted Data Sources
Shenghui Li | Edith C. H. Ngai | Fanghua Ye | Thiemo Voigt

doi dblp
SignDS-FL: Local Differentially Private Federated Learning with Sign-based Dimension Selection
Xue Jiang | Xuebing Zhou | Jens Grossklags

doi dblp
CLC: A Consensus-based Label Correction Approach in Federated Learning
Bixiao Zeng | Xiaodong Yang | Yiqiang Chen | Hanchao Yu | Yingwei Zhang

doi dblp
Defending against Poisoning Backdoor Attacks on Federated Meta-learning
Chien-Lun Chen | Sara Babakniya | Marco Paolieri | Leana Golubchik

doi dblp
An Efficient Learning Framework for Federated XGBoost Using Secret Sharing and Distributed Optimization
Lunchen Xie | Jiaqi Liu | Songtao Lu | Tsung-Hui Chang | Qingjiang Shi

doi dblp
Semi-Synchronous Federated Learning for Energy-Efficient Training and Accelerated Convergence in Cross-Silo Settings
Dimitris Stripelis | Paul M. Thompson | José Luis Ambite

doi dblp
FLeet: Online Federated Learning via Staleness Awareness and Performance Prediction
Georgios Damaskinos | Rachid Guerraoui | Anne-Marie Kermarrec | Vlad Nitu | Rhicheek Patra | François Taïani

doi dblp
Federated Multi-task Graph Learning
Yijing Liu | Dongming Han | Jianwei Zhang | Haiyang Zhu | Mingliang Xu | Wei Chen

doi dblp
Crowd Flow Prediction for Irregular Regions with Semantic Graph Attention Network
Fuxian Li | Jie Feng | Huan Yan | Depeng Jin | Yong Li

doi dblp
Gray-Box Shilling Attack: An Adversarial Learning Approach
Zongwei Wang | Min Gao | Jundong Li | Junwei Zhang | Jiang Zhong

doi dblp
A Foraging Strategy with Risk Response for Individual Robots in Adversarial Environments
Kai Di | Yifeng Zhou | Fuhan Yan | Jiuchuan Jiang | Shaofu Yang | Yichuan Jiang

doi dblp
A Review on Source Code Documentation
Sawan Rai | Ramesh Chandra Belwal | Atul Gupta

doi dblp
INN: An Interpretable Neural Network for AI Incubation in Manufacturing
Xiaoyu Chen | Yingyan Zeng | Sungku Kang | Ran Jin

doi dblp
Dynamic Probabilistic Graphical Model for Progressive Fake News Detection on Social Media Platform
Ke Li | Bin Guo | Jiaqi Liu | Jiangtao Wang | Haoyang Ren | Fei Yi | Zhiwen Yu