Main » TOIS » 2022 »

2022 Volume 40 Issue 3


Anthology ID:
2022.tois_journal-ir0anthology0volumeA40A3
Year:
2022
BibTeX:
Download

doi dblp
Introduction to the Special Section on Graph Technologies for User Modeling and Recommendation, Part 2
Xiangnan He | Zhaochun Ren | Emine Yilmaz | Marc Najork | Tat-Seng Chua

doi dblp
Clarifying Ambiguous Keywords with Personal Word Embeddings for Personalized Search
Jing Yao | Zhicheng Dou | Ji-Rong Wen

doi dblp
Dual Gated Graph Attention Networks with Dynamic Iterative Training for Cross-Lingual Entity Alignment
Zhiwen Xie | Runjie Zhu | Kunsong Zhao | Jin Liu | Guangyou Zhou | Jimmy Xiangji Huang

doi dblp
GraphHINGE: Learning Interaction Models of Structured Neighborhood on Heterogeneous Information Network
Jiarui Jin | Kounianhua Du | Weinan Zhang | Jiarui Qin | Yuchen Fang | Yong Yu | Zheng Zhang | Alexander J. Smola

doi dblp
Dynamic Structural Role Node Embedding for User Modeling in Evolving Networks
Lili Wang | Chenghan Huang | Ying Lu | Weicheng Ma | Ruibo Liu | Soroush Vosoughi

doi dblp
eFraudCom: An E-commerce Fraud Detection System via Competitive Graph Neural Networks
Ge Zhang | Zhao Li | Jiaming Huang | Jia Wu | Chuan Zhou | Jian Yang | Jianliang Gao

doi dblp
Graph Neural Collaborative Topic Model for Citation Recommendation
Qianqian Xie | Yutao Zhu | Jimin Huang | Pan Du | Jian-Yun Nie

doi dblp
Modeling Global and Local Interactions for Online Conversation Recommendation
Xingshan Zeng | Jing Li | Lingzhi Wang | Kam-Fai Wong

doi dblp
BotSpot++: A Hierarchical Deep Ensemble Model for Bots Install Fraud Detection in Mobile Advertising
Yadong Zhu | Xiliang Wang | Qing Li | Tianjun Yao | Shangsong Liang

doi dblp
Are Topics Interesting or Not? An LDA-based Topic-graph Probabilistic Model for Web Search Personalization
Jiashu Zhao | Jimmy Xiangji Huang | Hongbo Deng | Yi Chang | Long Xia

doi dblp
Social Context-aware Person Search in Videos via Multi-modal Cues
Dan Li | Tong Xu | Peilun Zhou | Weidong He | Yanbin Hao | Yi Zheng | Enhong Chen

doi dblp
I Know What You Need: Investigating Document Retrieval Effectiveness with Partial Session Contexts
Procheta Sen | Debasis Ganguly | Gareth J. F. Jones

doi dblp
LkeRec: Toward Lightweight End-to-End Joint Representation Learning for Building Accurate and Effective Recommendation
Surong Yan | Kwei-Jay Lin | Xiaolin Zheng | Haosen Wang

doi dblp
Personalizing Medication Recommendation with a Graph-Based Approach
Suman Bhoi | Mong-Li Lee | Wynne Hsu | Andrew Hao Sen Fang | Ngiap Chuan Tan

doi dblp
Truncated Models for Probabilistic Weighted Retrieval
Jiaul H. Paik | Yash Agrawal | Sahil Rishi | Vaishal Shah

doi dblp
Embedding Hierarchical Structures for Venue Category Representation
Meng Chen | Lei Zhu | Ronghui Xu | Yang Liu | Xiaohui Yu | Yilong Yin

doi dblp
Hyperspherical Variational Co-embedding for Attributed Networks
Jinyuan Fang | Shangsong Liang | Zaiqiao Meng | Maarten de Rijke

doi dblp
Multimodal Web Page Segmentation Using Self-organized Multi-objective Clustering
Srivatsa Ramesh Jayashree | Gaël Dias | Judith Jeyafreeda Andrew | Sriparna Saha | Fabrice Maurel | Stéphane Ferrari

doi dblp
A Game Theory Approach for Estimating Reliability of Crowdsourced Relevance Assessments
Yashar Moshfeghi | Alvaro Francisco Huertas-Rosero

doi dblp
Component-based Analysis of Dynamic Search Performance
Ameer Albahem | Damiano Spina | Falk Scholer | Lawrence Cavedon

doi dblp
A Comparison between Term-Independence Retrieval Models for Ad Hoc Retrieval
Edward Kai Fung Dang | Robert Wing Pong Luk | James Allan

doi dblp
An Unsupervised Aspect-Aware Recommendation Model with Explanation Text Generation
Peijie Sun | Le Wu | Kun Zhang | Yu Su | Meng Wang