Main » WWWJ » 2022 »

2022 Volume 25 Issue 5


Anthology ID:
2022.wwwjournals_journal-ir0anthology0volumeA25A5
Year:
2022
BibTeX:
Download

doi dblp
Efficient resource-aware control on SIP servers in 802.11n wireless edge networks
Mahdi Abbasi | Narges Rezaei | Mohammad Reza Khosravi

doi dblp
DIMA: Distributed cooperative microservice caching for internet of things in edge computing by deep reinforcement learning
Hao Tian | Xiaolong Xu | Tingyu Lin | Yong Cheng | Cheng Qian | Lei Ren | Muhammad Bilal

doi dblp
LSH-aware multitype health data prediction with privacy preservation in edge environment
Lingzhen Kong | Lina Wang | Wenwen Gong | Chao Yan | Yucong Duan | Lianyong Qi

doi dblp
Edge-cloud-enabled matrix factorization for diversified APIs recommendation in mashup creation
Fan Wang | Lina Wang | Guangshun Li | Yilei Wang | Chao Lv | Lianyong Qi

doi dblp
Time-aware scalable recommendation with clustering-based distributed factorization for edge services
Shunmei Meng | Jiangmin Xu | Huihui Wang | Rui Yuan | Jing Zhang | Qianmu Li

doi dblp
Microservices priority estimation for IoT platform based on analytic hierarchy process and fuzzy comprehensive method
Jianyu Xiao | Wei Su | Shancang Li | Huanhua Liu

doi dblp
Edge data based trailer inception probabilistic matrix factorization for context-aware movie recommendation
Honglong Chen | Zhe Li | Zhu Wang | Zhichen Ni | Junjian Li | Ge Xu | Abdul Aziz | Feng Xia

doi dblp
A lightweight automatic sleep staging method for children using single-channel EEG based on edge artificial intelligence
Liqiang Zhu | Changming Wang | Zhihui He | Yuan Zhang

doi dblp
A distributed learning based sentiment analysis methods with Web applications
Guanghao Xiong | Ke Yan | Xiaokang Zhou

doi dblp
An edge-assisted cloud framework using a residual concatenate FCN approach to beam correction in the internet of weather radars
Hao Wu | Qi Liu | Xiaodong Liu | Yonghong Zhang | Zhiyun Yang

doi dblp
MDHandNet: a lightweight deep neural network for hand gesture/sign language recognition based on micro-doppler images
Yang Yang | Junhan Li | Beichen Li | Yutong Zhang

doi dblp
FedAda: Fast-convergent adaptive federated learning in heterogeneous mobile edge computing environment
Jinghui Zhang | Xinyu Cheng | Cheng Wang | Yuchen Wang | Zhan Shi | Jiahui Jin | Aibo Song | Wei Zhao | Liangsheng Wen | Tingting Zhang

doi dblp
Task offloading for vehicular edge computing with edge-cloud cooperation
Fei Dai | Guozhi Liu | Qi Mo | Weiheng Xu | Bi Huang

doi dblp
Joint optimization of delay and cost for microservice composition in mobile edge computing
Feiyan Guo | Bing Tang | Mingdong Tang

doi dblp
A survey on nature-inspired techniques for computation offloading and service placement in emerging edge technologies
Dinesh Kumar | Gaurav Baranwal | Yamini Shankar | Deo Prakash Vidyarthi

doi dblp
A threat recognition solution of edge data security in industrial internet
Qianmu Li | Huaqiu Long | Zhuoran Xu | Jun Hou | Junhui Cai

doi dblp
FlowSpectrum: a concrete characterization scheme of network traffic behavior for anomaly detection
Luming Yang | Shaojing Fu | Xuyun Zhang | Shize Guo | Yongjun Wang | Chi Yang

doi dblp
Edge computing empowered anomaly detection framework with dynamic insertion and deletion schemes on data streams
Haolong Xiang | Xuyun Zhang

doi dblp
CoTask: Correlation-aware task offloading in edge computing
Yuben Qu | Haipeng Dai | Lihao Wang | Weijun Wang | Fan Wu | Haisheng Tan | Shaojie Tang | Chao Dong

doi dblp
Determinantal point process-based new radio unlicensed link scheduling for multi-access edge computing
Chigang Xing | Yangfan Li | Cen Chen | Fangmin Li | Zeng Zeng | Xiaofeng Zou

doi dblp
Design of vehicle certification schemes in IoV based on blockchain
Junhua Wu | Zhenyu Jin | Guangshun Li | Zhuqing Xu | Cang Fan | Yuanwang Zheng

doi dblp
HWOA: an intelligent hybrid whale optimization algorithm for multi-objective task selection strategy in edge cloud computing system
Yan Kang | Xuekun Yang | Bin Pu | Xiaokang Wang | Haining Wang | Yulong Xu | Puming Wang